Menu

Civil alap

A hatvani civil szervezetek támogatását az Önkormányzat a 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben határozza meg.
Minden évben kétszer kerül kiírásra a pályázat.
Az első féléves pályázatokat 2018. február 1-től nyújthatják be a hatvani civil szervezetek a városi Civil Alaphoz. Pályázatok benyújtási határideje 2018. március 3.

Az önkormányzat a helyi demokrácia megvalósításában partneri kapcsolatok kialakítására törekszik a város polgárainak önszerveződő közösségeivel és a városban működő egyházak közösségeivel.
Elismeri és megbecsüli a civil szervezetek és egyházközségek helyi közéletre gyakorolt hatását, és támogatja a kultúra, a közművelődés, a hagyományok ápolása, az oktatás-nevelés, a szociális és egészségügyi tevékenység, az arra rászorulók megsegítése, az egészséges életmód, a sportolás feltételeinek megteremtése, a természeti és épített környezet megóvása, az esélyegyenlőség megteremtése terén végzett tevékenységét.
Az önkormányzat anyagi lehetőségeitől függően pénzügyileg is támogatja az önkormányzat közigazgatási területén működő – az önkormányzat céljait elősegítő, és azzal összhangban álló – civil szervezetek és egyházközségek programjait és működését. A támogatás felső határa 200 ezer forint.
Az esélyegyenlőség elve alapján az önkormányzat a civil szervezetek és egyházközségek részére a pénzügyi támogatást azonos feltételek mellett biztosítja.

Pályázható keretek:

Adatlap

2017. évben összesen 171 pályázat nyert a Civil Alapból, melynek az éves keretösszege 13.000.000.- Ft volt. 

Kalandbringa

Rendezvények, Események

Kedvezmények

Hírek, Információk

HATVANI HACS