Menu

Hatvan Város Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi Rendelete

 

KÖZLEMÉNY

 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben és annak végrehajtására vonatkozó a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben, továbbá Hatvan város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendeletben foglaltak alapján a Képviselő-testület elfogadta Hatvan Város Településképi Arculati Kézikönyvét (Kézikönyv), valamint megalkotta Hatvan Város Településképi Rendeletét (Rendelet).

A Kézikönyv célja, hogy bemutassa városunk épített és természeti értékeit bízva abban, hogy azok átörökítését így is segíthetjük. A Rendelet többek között szabályozza a helyi építészeti örökség védelmét, továbbá a településképi követelményeket. A településkép-érvényesítési eszközök között bevezetésre került a kötelező szakmai konzultáció, a településképi véleményezési eljárás, valamint a településképi bejelentési eljárás. A rendelet a település arculatára vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

Mind a Kézikönyv, mind pedig a Rendelet folyamatos karbantartása érdekében kérem, hogy javaslataikkal segítsék a további munkát.

Hatvan, 2018. január hó

Horváth Richárd
polgármester

Kalandbringa

Rendezvények, Események

Kedvezmények

Hírek, Információk

HATVANI HACS