Menu

Pályázati kiírás

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

közterület-felügyelői
munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű jogviszony (6 havi próbaidő)

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

 

Ellátandó feladatok: Közterület-felügyelői feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterület-felügyeletről szóló törvényben rögzített feladatok (közterület jogszerű használatának, rendjének és tisztaságának ellenőrzése és a szükséges intézkedések megtétele, közreműködés az épített környezet, az önkormányzati vagyon, a közrend és közbiztonság védelmében) és az önkormányzati rendeletekben meghatározott közterület-felügyelői feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm.rendelet 1.számú melléklete  1/30. pontjában – Közterület-felügyelői munkakör II. besorolási osztályában meghatározottak szerint: Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy  középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség  és közterület-felügyelői vizsga, rendészeti vizsga megléte.
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási alapvizsga
 • Önkormányzati, közterület-felügyelői gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes, szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8 § 1. sz. melléklete alapján előírt kötelezően kitöltendő
 • Iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata.
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázat elbírálását követően azonnal

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 30.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidőt követően azonnal

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot személyesen vagy postai úton kell benyújtani zárt borítékban a következő címre: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. Borítékra írandó: 21243/2018 közterület –felügyelő

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.gov.hu

Kalandbringa

Rendezvények, Események

Kedvezmények

Hírek, Információk

HATVANI HACS