Menu

Hatvani Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Hatvani Polgármesteri Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan (6 havi próbaidő)

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.  (Heves megye)

Ellátandó feladatok: Aljegyzői feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Irányítja a Jegyzői Iroda dolgozóinak munkáját. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása során a jegyző munkájának segítése, távolléte esetén helyettesítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247. §  rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontjában előírt szakképzettség
 • MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói ismerete
 • A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247. §  (1) bekezdés b) pontja szerinti szakvizsga, c) pontja szerinti közigazgatási gyakorlat
 • Nyelvvizsga (B2)
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább 5 éves közigazgatási vezetői szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes, szakmai önéletrajz a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján előírt kötelezően kitöltendő
 • Iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata.
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. 03. 01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. 02. 15.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. 02. 25.

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot személyesen vagy postai úton kell benyújtani zárt borítékban a következő címre: Hatvan Város Jegyzője 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

 „Aljegyzői álláspályázat”

A pályázat megtekinthető a www.hatvan.hu és a www.kozigallas.gov.hu honlapon

Zöldülő város

Kedvezmények

Hírek, Információk

HATVANI HACS

Kalandbringa