Menu

Civil Alap

Hatvan Város Önkormányzata 2020. I. félévében is meghirdeti a Civil Alap pályázatokat.

A pályázatokat 2020. február 1-től nyújthatják be a hatvani civil szervezetek a Hatvani Polgármesteri Hivatal Szervezési Osztályán. (3000 Hatvan, Kossuth tér 2., Városháza I. em. 21-es ajtó)

Pályázatok benyújtási határideje 2020. március 2.

Az önkormányzat a helyi demokrácia megvalósításában partneri kapcsolatok kialakítására törekszik a város polgárainak önszerveződő közösségeivel és a városban működő egyházak közösségeivel.

Elismeri és megbecsüli a civil szervezetek és egyházközségek helyi közéletre gyakorolt hatását, és támogatja a kultúra, a közművelődés, a hagyományok ápolása, az oktatás-nevelés, a szociális és egészségügyi tevékenység, az arra rászorulók megsegítése, az egészséges életmód, a sportolás feltételeinek megteremtése, a természeti és épített környezet megóvása, az esélyegyenlőség megteremtése terén végzett tevékenységét.

Az önkormányzat anyagi lehetőségeitől függően pénzügyileg is támogatja az önkormányzat közigazgatási területén működő – az önkormányzat céljait elősegítő, és azzal összhangban álló – civil szervezetek és egyházközségek programjait és működését. A támogatás felső határa 200 ezer forint.

Az esélyegyenlőség elve alapján az önkormányzat a civil szervezetek és egyházközségek részére a pénzügyi támogatást azonos feltételek mellett biztosítja.

Pályázható keretek:

ADATLAP
ADATLAP-Egyházi

A részletes pályázati kiírások és adatlapok a www.hatvan.hu weboldalon érhetők el, vagy személyesen megtekinthetők, beszerezhetők a Hatvani Polgármesteri Hivatal Szervezési Osztályán.

Zöldülő város

Kedvezmények

Hírek, Információk

HATVANI HACS

Kalandbringa