Menu

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁNAK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

 

A nyílt pályázati eljárásként meghirdetett versenyeztetés meghirdetője:

Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; tel.: 542-300)

 

A versenyeztetés eljárási rendje: Nyílt pályázati eljárás

 

Pályázati felhívás tárgya:

Hatvan belterület 2690 hrsz.-ú, természetben a Hatvan, Bástya utca 10. szám alatti 14 m2 alapterületű orvosi rendelő megnevezésű ingatlan, egészségügyi célra történő bérbeadása.

A bérbeadásra kínált ingatlan jellemzői:

Az ingatlan tulajdonosa Hatvan Város Önkormányzata. Az Önkormányzat jogosult bérbe adni az ingatlant.

Hrsz.: hatvani 2690

Ingatlan alapterülete: 14 m2 alapterületű orvosi rendelő

Fekvése: belterületi

Címe: 3000 Hatvan, Bástya utca 10.

Közműellátottsággal rendelkezik.

A pályázati ingatlan minimális bérleti díja:

bruttó 49.000- Ft/hónap

A pályázati ingatlan megszerzési alapdíja:

bruttó 147.000,- Ft

Bérleti szerződés időtartama:

5 év

Az ingatlan előzetes megtekintésének egyeztetésére, valamint a további ismeretek megszerzésére a 37/541-576 számú telefonszámon van lehetőség.

Amennyiben a bérlő e pályázat alapján létrejött bérleti szerződést megszegi, illetve a bérleti szerződéssel összefüggésben jogszabályt sért, vállalnia kell a szerződésen, a jogszabályokon alapuló következményeket.

 

Pályázati feltételek:

Magánszemélyek és jogi személyek pályázhatnak, akiknek nincs adótartozásuk.

Vállalja a bérleti díj megfizetését.

Vállalja háromhavi bérleti díjnak megfelelő, bruttó 147.000,- Ft összeg befizetését megszerzési alapdíj címén a szerződés megkötésekor.

Büntetlen előélet, nincs köztartozása, öt éven belül az önkormányzat, vagy az üzemeltető részére teljesítendő tartozása nem áll fenn. Önkormányzati tulajdonban álló ingatlant önkényesen nem foglalt el.

Az ingatlant egészségügyi célra kívánja használni és rendelkezik a feladat ellátáshoz szükséges egészségügyi végzettséggel.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 20., a kiírás megjelenésétől számított harminc nap.

 

A pályázatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani az üzemeltető címére: Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2. „Hatvan, Bástya utca 10. szám alatti ingatlan” megjelöléssel, a pályázati kiírásban megjelölt valamennyi formai és tartalmi kellékkel együtt.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

1) pályázó adatait, természetes személy esetében személyi adatait; jogi személy esetében a jogi személy neve, székhelye, adószáma, nyilvántartási száma, képviselő adatai,

2) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a kiírt pályázati feltételeket elfogadja, valamint személyes/szervezeti adatai kezeléséhez hozzájárul,

3) a pályázó igazolja, hogy nincs adótartozása, vagy társadalombiztosítási alap részére teljesítendő tartozása, öt éven belül az önkormányzat vagy az üzemeltető részére teljesítendő, 6 hónapnál régebbi tartozás nem állt fenn,

4) a pályázó nem lakás célú helyiség használata során a helyiséget és berendezéseit nem rongálta, az együttélés szabályait nem sértette. Önkormányzati tulajdonban álló ingatlant önkényesen nem foglalt el

5) a pályázó a helyiséget milyen jellegű egészségügyi célra kívánja bérbe venni és csatolni kell a feladat ellátásához szükséges diploma másolatát.

 

A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra lehetőség nincs, kivéve, ha a természetes személy pályázó a pályázathoz csatolta a büntetlen előélet igazolására szolgáló hatósági erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló igazolást. Ebben az esetben az erkölcsi bizonyítvány a pályázat elbírálásáig pótolható.

 

A pályázat elbírálásánál előnyben részesül az a pályázó, aki

  1. a) a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetését vállalja;
  2. b) az előírt minimális összegű megszerzési alapdíj mértékétől magasabb összegű megszerzési alapdíj megfizetésére tesz ajánlatot; vagy
  3. c) a bérleti díj meghatározott részének előre, egy összegben történő megfizetését vállalja.

 

A pályázatokat a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság bírálja el a soron következő ülésén.

 

A pályázat kiírója írásban tájékoztatja a pályázat eredményéről a pályázókat. A pályázati eljárás eredménye ellen jogorvoslatnak helye nincs.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

Zöldülő város

Kedvezmények

Hírek, Információk

HATVANI HACS

Kalandbringa