Menu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

1. A Pályázat kiírója
Hatvani Szolgáltató Kft., mint a Markovits Kálmán Városi Uszoda üzemeltetője
Képviseli: Török Éva ügyvezető

2. Pályázat célja, tárgya
A hatvani Markovits Kálmán Városi Uszodában (3000 Hatvan, Hajós Alfréd út 2.) megtartandó csoportos úszásoktatási tevékenység végzése, óvodáskorú- nagycsoportos gyermekek számára.
A teljesítendő oktatási időpontok száma: az adott nevelési évben szeptembertől induló óvodai nagycsoportok száma (10-12 csoport) szorozva 10 alkalommal.

3. Pályázat feltételei:
A pályázatot nyújthat be bármely természetes vagy átlátható szervezetnek minősülő jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, részt vehet a pályázaton aki/amely megfelel a pályázati feltételeknek és elfogadja a pályázati felhívásban foglalt feltételeket.
Elvárás, hogy az úszásoktatáshoz min. 1 fő úszó edzői képzettség, valamint az hogy egy adott óvodai csoport úszásoktatását ugyanazon oktató végezze a teljes nevelési év során.

Érvényes pályázat feltétele a határidőre, hiánytalanul benyújtott pályázat.

4. Hol olvasható a pályázat:
A pályázati kiírás www.hatvan.hu weboldalon olvasható 2020.június 30-ig. (a pályázati adatlap is innen tölthető le)

5. Pályázat benyújtásának módja, helye:
A pályázatot papíron: zárt borítékban postán
vagy scannelt formában e-mailben a szegedi.zoltan@hszi.eu címre kell benyújtani.

6. A pályázattal kapcsolatosan további információt szolgáltató személy:
Neve: Szegedi Zoltán
Címe: Markovits Kálmán Városi Uszoda
3000 Hatvan, Hajós Alfréd út 2.
Telefonszáma: 06/30-626-4630
E-mail címe: szegedi.zoltan@hszi.eu

7. Pályázat benyújtásának határideje:
2020. június 30.

8. Pályázati eljárás nyílt, típusa:
Egyszakaszos

9. A pályázatok elbírálásának módja, határideje:
A pályázat kiírója a beérkezett és hiánytalan pályázatok közül a pályázati feltételek vizsgálata mellett, a szakmaiság figyelembevételével dönt.
Az elbírálás során előnyt jelent:
– a legkedvezőbb ellenszolgáltatás összege
– óvodáskorúak úszásoktatásában szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat
– pedagógusi végzettség
A pályázatot 4 tagú bizottság bírálja el ( Hatvani Szolgáltató Kft.- 1fő, Markovits Kálmán Városi Uszoda – 1fő, Hatvani Polgármesteri Hivatal Pályázati Osztály – 1 fő, Óvodavezető – 1 fő)
A kiíró a pályázat elbírálását követően 15 napon belül írásban értesítést küld a döntésről valamennyi ajánlattevőnek.
A kiíró a kiválasztott pályázóval az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül szerződést köt.

10. Teljesítés helye, határideje időtartama
Teljesítés helye: Markovits Kálmán Városi Uszoda 3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 2.
Teljesítés időtartama: 2020. /21-es nevelési év (szeptember – június)

11. Pályázathoz csatolni kell:
1. pályázati adatlap (letölthető a www.hatvan.hu weboldalról)
2. pályázó adatai, elérhetősége
3. rövid bemutatkozás (max. 2 A4-es oldal terjedelemben), melynek tartalmaznia kell:
– a pályázó bemutatása, korábbi tapasztalatok, gyakorlat, referenciák dokumentumokkal alátámasztva
4. nyilatkozat, hogy a megvalósításhoz, vállalt órákhoz megfelelő képzettségű és számú oktató rendelkezésre áll, rendelkezik a megfelelő engedélyekkel
5. részletes szakmai terv, azaz hogyan képzelik el az óvodások oktatását, módszereik bemutatása, leírása, maximális létszám, melynek oktatását egyszerre vállalni tudja
6. szakmai bemutatkozás (az oktatók szakmai életútját, tapasztalatát bemutatni), oktatók listája, képzettségük, az oktatók neve, címe
7. oktatók képzettségét igazoló okmányok másolatát mellékelni kell
8. díjazás
9. adó és köztartozásmentes igazolást mellékelni kell
10. cégkivonat másolata, aláírás minta
11. nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázatot megismerte, elfogadja a teljesítést vállalja
12. a pályázatban szereplő személyek hozzájáruló nyilatkozata az adataik kezelésére vonatkozóan

12. Egyéb információk
Hiánypótlásra nincs lehetőség.
Szerződés érvényességének kezdő időpontja a 2020/2021-es nevelési év első napja.
Kötelezettségvállalásnak csak a szerződés aláírása minősül.
Az el nem fogadott pályázatokat a pályázat kiírója nem küldi vissza.
A pályázó a pályázat megírásával és beadásával kapcsolatban felmerülő költségeket maga viseli!

Pályázati adatlap

Zöldülő város

Kedvezmények

Hírek, Információk

HATVANI HACS

Kalandbringa