Menu

FELHÍVÁS

BURSA HUNGARICA 2024

Hatvan Város Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve meghirdeti a

Bursa Hungarica

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

  • a felsőoktatási hallgatók számára a 2023/2024. tanév második és a 2024/2025. tanév első félévére vonatkozóan („A” típusú pályázati kiírás), illetve
  • a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára („B” típusú pályázati kiírás).

Az „A” és „B” típusú pályázati kiírás teljes szövege az alábbi linkeken elérhető, valamint személyesen átvehető a Polgármesteri Hivatal Szervezési Osztályán.

„A” pályázati kiírás

„B” pályázati kiírás

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályairól szóló 35/2007. (VIII.31.) rendelete 3.§ (1) bekezdése értelmében „Az ösztöndíjra való jogosultság megállapítása szempontjából szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a pályázót, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500%-át. 2023. évben ez az összeg 142 000 Ft.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. november 3.

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázatokat papír alapon (nyomtatott formában), személyesen vagy postai úton, aláírással ellátva a Polgármesteri Hivatal (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) Szervezési Osztályára kell fenti határidőig benyújtani. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Zöldülő város

Kedvezmények

Hírek, Információk

HATVANI HACS