Menu

Civil Alap – 2017. augusztus 1-től ismét pályázhatnak a hatvani civil szervezetek.

Augusztus elsejétől pályázhatnak a hatvani civil szervezetek a városi Civil Alap Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató-, az Ifjúsági-, a Sportfeladatokat, célokat támogató-, az Egyházi-, Szociális és egészségügyi-, valamint a Nemzetiségi keretére. A pályázható maximális összeg 200 000.- Ft.
2017. augusztus 31-ig nyújthatják be pályázataikat a hatvani bejegyzésű civil szervezetek, nem hatvani székhelyű civil szervezetek helyi csoportjai, valamint a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvényben meghatározott bevett egyházak Hatvanban tevékenykedő egyházközösségei.

Az adatlapok és pályázati kiírások a www.hatvan.hu honlapon keresztül érhetők el, valamint bővebb tájékoztatás a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodáján kérhető.

Az Önkormányzat, a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben határozza meg a hatvani civil szervezetek támogatását.
A pályázat minden évben kétszer kerül kiírásra a pályázat.

A második féléves pályázatok 2017. augusztus 1-től 2017. augusztus 31-ig nyújthatók be.

Az önkormányzat a helyi demokrácia megvalósításában partneri kapcsolatok kialakítására törekszik a város polgárainak önszerveződő közösségeivel és a városban működő egyházak közösségeivel.
Az Önkormányzat elismeri és megbecsüli a civil szervezetek és egyházközségek helyi közéletre gyakorolt hatását, és támogatja a kultúra, a közművelődés, a hagyományok ápolása, az oktatás-nevelés, a szociális és egészségügyi tevékenység, az arra rászorulók megsegítése, az egészséges életmód, a sportolás feltételeinek megteremtése, a természeti és épített környezet megóvása, az esélyegyenlőség megteremtése terén végzett tevékenységét.
Az önkormányzat anyagi lehetőségeitől függően pénzügyileg is támogatja a közigazgatási területén működő – az önkormányzat céljait elősegítő, és azzal összhangban álló – civil szervezetek és egyházközségek programjait és működését. A támogatás felső határa 200 ezer forint.
Az esélyegyenlőség elve alapján az önkormányzat a civil szervezetek és egyházközségek részére a pénzügyi támogatást azonos feltételek mellett biztosítja.

2017. augusztus 1-től 2017. augusztus 31-ig pályázható keretek a következőek:

Több keretre beadott pályázat esetén csak egy pályázat támogatható. A kereten belül több pályázat benyújtása esetén a pályázó minden pályázata érvénytelenné válik. Intézmények több pályázatot is benyújthatnak több befogadott csoport nevében, azonban egy csoport nevében a kereten belül csak egy pályázatot nyújthatnak be. Pályázni a pályázati kiírás évében történő működésre, működéshez szükséges technikai eszközökre vagy megvalósítandó programokra lehet.

Letölthető adatlap

Parkolási Ügyfélkapu

Kalandbringa

Rendezvények, Események

Kedvezmények

Hírek, Információk

HATVANI HACS