Menu

CIVIL ALAP PÁLYÁZAT

A hatvani civil szervezetek támogatását az Önkormányzat a 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben határozza meg. Minden évben kétszer kerül kiírásra a pályázat.

Az első féléves pályázatokat 2017. február 1-től nyújthatják be a hatvani civil szervezetek a városi Civil Alaphoz. Pályázatok leadási határideje 2017. március 3.

 Az önkormányzat a helyi demokrácia megvalósításában partneri kapcsolatok kialakítására törekszik a város polgárainak önszerveződő közösségeivel és a városban működő egyházak közösségeivel.

Elismeri és megbecsüli a civil szervezetek és egyházközségek helyi közéletre gyakorolt hatását, és támogatja a kultúra, a közművelődés, a hagyományok ápolása, az oktatás-nevelés, a szociális és egészségügyi tevékenység, az arra rászorulók megsegítése, az egészséges életmód, a sportolás feltételeinek megteremtése, a természeti és épített környezet megóvása, az esélyegyenlőség megteremtése terén végzett tevékenységét.

Az önkormányzat anyagi lehetőségeitől függően pénzügyileg is támogatja az önkormányzat közigazgatási területén működő – az önkormányzat céljait elősegítő, és azzal összhangban álló – civil szervezetek és egyházközségek programjait és működését. A támogatás felső határa 200 ezer forint.

Az esélyegyenlőség elve alapján az önkormányzat a civil szervezetek és egyházközségek részére a pénzügyi támogatást azonos feltételek mellett biztosítja.

Pályázható keretek:

  • Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató keret
  • Ifjúsági keret
  • Sportfeladatokat, célokat támogató keret
  • Egyházi keret
  • Nemzetiségi keret
  • Szociális és egészségügyi keret

 

  1. évben összesen 157 pályázat nyert a Civil Alapból, melynek az éves keretösszege 13.000.000.- Ft volt.

Pályázati kiírások:

Letölthető adatlap

Parkolási Ügyfélkapu

Kalandbringa

Rendezvények, Események

Kedvezmények

Hírek, Információk

HATVANI HACS