Menu

Hatósági ügyintéző

HATVANI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE
pályázatot hirdet
HATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐ munkakör betöltésére

A munkakör betöltésének általános feltételei:

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű jogviszony 6 havi próbaidő kikötésével.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. (Heves megye)

Pályázati feltételek:
A jelentkezőknek meg kell felelniük a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben (a továbbiakban: Kttv.) szereplő általános alkalmazási feltételeknek (magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, a munkakörre előírt képzettség, vagyonnyilatkozat Kttv. szabályai szerinti benyújtása, összeférhetetlenség hiánya.(Kttv. 84-86.§ és azokat igazolni kell.) Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási alap, illetve szakvizsga
 • 2-3 év közigazgatási hatósági területen szerzett gyakorlat

Az iskolai végzettség szintje:
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 14. pontjában Hatósági feladatkör, I. besorolási osztályban meghatározottak szerint.

A pályázó fő feladata:

 • Föld adásvétellel és haszonbérlettel kapcsolatos feladatok.
 • Társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatok.
 • Birtokvédelmi feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetményre és egyéb juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadóak.

A pályázathoz csatolni kell:

 • Fényképes szakmai önéletrajz, a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8 § 1. sz. melléklete alapján
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • Iskolai végzettséget és képesítést tanúsító okiratok másolatát.
 • Nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát.
 • Nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésnél a Kttv. 84-86 § – a alapján összeférhetetlenség nem áll fenn.

A pályázat érvényessége: A pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a pályamunka az összes tartalmi és formai követelménynek egyaránt megfelel. Hiánypótlásra nincs lehetőség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül a pályázati eljárásból. A Pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat benyújtásának további feltételei:
A jelentkezést személyesen vagy postai úton kell benyújtani a következő címre: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. „hatósági ügyintéző álláspályázat”

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 2.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 9.
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat megtekinthető a www.hatvan.hu és a www.kozigallas.gov.hu honlapokon.

Parkolási Ügyfélkapu

Kalandbringa

Rendezvények, Események

Kedvezmények

Hírek, Információk

HATVANI HACS