Menu

Települési Arculati Kézikönyv

FELHÍVÁS!

Hatvan Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy
HATVAN
Településképi Arculati Kézikönyvének, valamint Településképi rendeletének
Véleményezési anyaga elkészült.

A fenti dokumentációkkal kapcsolatos észrevételeiket a Lakossági fórumon személyesen, vagy
jelen Felhívástól számítva a Lakossági Fórum időpontját követően még 8 napig
Hatvan város polgármesterének nevére címezve tehetik meg:
Hatvan Város Önkormányzata
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
e-mail: foepitesz@hatvan.hu

Véleményezésben való közreműködésüket megköszönve, egyben fenti témában
a Lakossági Fórum időpontját 2017 augusztus 30-án 16:00 órára,
a Polgármesteri Hivatal Nagytermében meghirdetve.
Horváth Richárd polgármester

Hatvan, 2017. augusztus hó
/A felhívás a 314/2012. (XI. 8,) Korm. rendelet 29. § szakasza szerinti, Hatvan Város településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 17/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete alapján jelenik meg./

Parkolási Ügyfélkapu

Kalandbringa

Rendezvények, Események

Kedvezmények

Hírek, Információk

HATVANI HACS