Menu

ÚTÜGYEK

BEHAJTÁSI ENGEDÉLY

A gépjármű forgalomtól közúti jelzőtáblával védett közterületekre csak erre a célra kiadott engedéllyel lehet behajtani, kivéve a közszolgáltatást végző gépjárművek munkavégzésük időtartamára.

A súlykorlátozást előíró közúti jelzőtáblákkal jelzett útszakaszok

A.) Díjfizetős közterületek:

B.) Díjmentes, de behajtási engedély köteles közterületek:

 1. Bajcsy-Zsilinszky út,
 2. Kisfaludy utca,
 3. Kölcsey Ferenc utca,
 4. Apafi utca,
 5. Zöldfa utca,
 6. Móra Ferenc utca,
 7. Thurzó utca,
 8. Báthori István utca,
 9. Wesselényi utca,
 10. Baross Gábor utca,
 11. Vécsey utca,
 12. Csaba utca,
 13. Mészáros Lázár út,
 14. Május 1. utca.

„Lakó-pihenő övezet”

 1. Kastélykert utca,
 2. Ifjúság utca,
 3. Pázsit utcai lakótelep,
 4. Hajós Alfréd utca.

Feltétel: Az engedély csak méltányolható érdekből adható ki, melyek a következők:

 1. a) a járművel a kérelemben megjelölt ingatlanhoz, vagy onnan árut szállítanak, és az áru be- és kirakodása másként nem, vagy csak aránytalanul nagy nehézségek árán oldható meg,
 2. b) a gépjármű forgalmi engedélyében a tulajdonos, üzembentartó, illetve a velük kötött megállapodás alapján megjelölt használó lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye, illetve telephelye a súlykorlátozással érintett területen található és a gépjárművet a kérelemben megjelölt saját ingatlanán belül – garázsban, udvaron – helyezi el,
 3. c) a jármű behajtásához közérdek fűződik, vagy
 4. d) a súlykorlátozási tilalommal érintett területen építési, felújítási munkát végeznek és az építő- és egyéb anyagok odaszállítása, illetve a bontási anyagok elszállítása másként nem oldható meg.

Benyújtásra jogosult: A kérelmet a gépjármű tulajdonosa, üzembentartója nyújthatja be, illetve annak az ingatlannak a tulajdonosa, akihez a súlykorlátozással érintett járművel szállítás történik.

Kapcsolódó dokumentumok:

 • Kérelem behajtási engedély kiadásához .doc .pdf

Kérelem benyújtásához szükséges iratok:

 • a kérelemben megjelölt jármű forgalmi engedélyének másolata
 • a fenti feltételek valamelyikének fennállását igazoló dokumentum

Az ügyet intéző iroda: Hatvani Polgármesteri Hivatal Műszaki és Városfejlesztési Iroda

Címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., Telefonszám: 37/542-300/386 mellék

e-mail: muszakiiroda@hatvan.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő, Szerda: 7:30-16.00 Péntek: 7:30-13:30

Ügyintézési idő: 3 munkanap

Az alkalmazott jogszabály:

 • Hatvan város önkormányzata képviselő-testületének Hatvan város területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete

 

KÖZÚT NEM KÖZLEKEDÉSI CÉLÚ IGÉNYBEVÉTELE

Közút nem közlekedési célú igénybevétele, útcsatlakozás létesítése (közút felbontása, annak területén, az alatt vagy felett építmény elhelyezése)

Rövid leírás: Mindennemű közúti terület (út, kerékpárút, gyalogút, járda) igénybevételével járó kivitelezési munkákhoz (átalakítás, építmény-elhelyezéshez – pl. közmű-, útcsatlakozás-, parkoló létesítése) útkezelői hozzájárulás szükséges.

Az ügyet intéző iroda: Hatvani Polgármesteri Hivatal Műszaki és Városfejlesztési Iroda

Címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., Telefonszám: 37/542-300

e-mail: muszakiiroda@hatvan.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő, Szerda: 7:30-16.00 Péntek: 7:30-13:30

Ügyintézési idő: 21 nap

Az igénybevétel díja: A közúti terület igénybevételétől függően Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 21/2023. (V.26.) önkormányzati rendelet alapján számított díj (a rendelet 3. melléklete)

Kapcsolódó dokumentumok:

 1. Kérelem a közút felbontásához, építmény elhelyezéséhez, közút nem közlekedési célú igénybevételéhez: .doc .pdf
 2. Kérelem kapubejáró, útcsatlakozás létesítéséhez: .doc .pdf

Kérelem benyújtásához szükséges iratok:

 • Közműelhelyezés esetén az építményt engedélyező hatóság létesítési, építési engedélye.
 • Útcsatlakozás-, parkolólétesítés esetén az érintett közművek tulajdonosainak (kezelőinek) nyilatkozata.
 • Az igénybevételt bemutató helyszínrajz -pl. közműbekötéseknél-, terv -pl. közműépítésnél- (legalább M 1:250 méretarányú rajzzal, keresztszelvénnyel -pl. útcsatlakozás-, parkolólétesítés esetén-), területszámítással.
 • Az igénybevétel miatt szükséges ideiglenes forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomterelés) terve.
 • Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM – KvVM együttes rendelet szerinti mellékletek.

Az alkalmazott jogszabályok:

 • 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről és a végrehajtására kiadott 30/1988. (IV.21.) MT rendelet.
 • 20/1984. (XII.21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről. 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet az útügyi igazgatásról.
 • 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről, ezzel együtt az e-ÚT 04.05.11 A közúti útelzárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemei valamint az e-ÚT 04.05.12 Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása című útügyi műszaki előírás.
 • 31/2005 (X.21) sz. önkormányzati rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének szabályairól.
 • 21/2023 (V.26.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról

Zöldülő város

Kedvezmények

Hírek, Információk

HATVANI HACS