Menu

PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG

PAPP ISTVÁN
Elnök képviselő
KONDEK ZSOLT
Elnök-helyettes képviselő
PALIK JÓZSEFNÉ
Bizottsági tag képviselő
MARJÁN JÁNOS
Bizottsági tag
BAGI MIKLÓS
Bizottsági tag

A képviselő-testület költségvetéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörei
A képviselő-testület adósságrendezéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörei
A képviselő-testület adóztatással kapcsolatos feladat- és hatáskörei
A képviselő-testület értékpapír kibocsátásával kapcsolatos feladat- és hatáskörei
A képviselő-testület tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletével és elidegenítésével kapcsolatos feladat- és hatáskörei
A képviselő-testület kommunális igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörei
A képviselő-testület földdel kapcsolatos feladat- és hatáskörei
A képviselő-testület hegyközségi szervezetekkel kapcsolatos feladat- és hatáskörei
A képviselő-testület földrajzi névvel, elnevezéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörei
A képviselő-testület állategészségüggyel kapcsolatos feladat- és hatáskörei
A képviselő-testület növényvédelemmel kapcsolatos feladat- és hatáskörei
A képviselő-testület egyéb általános feladat- és hatáskörei
A képviselő-testület mezei őrszolgálat megalakításával, fenntartásával kapcsolatos feladat- és hatáskörei
A képviselő-testület ipari igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörei
A képviselő-testület kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörei
A képviselő-testület idegenforgalmi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörei
A képviselő-testület árhatósági igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörei
A képviselő-testület környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos feladat- és hatáskörei
A képviselő-testület közlekedési igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörei
A képviselő-testület vízügyi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörei
A képviselő-testület hírközlési igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörei
A képviselő-testület kárpótlási törvény végrehajtásával kapcsolatos feladat- és hatáskörei
A képviselő-testület gazdasági kamarákkal kapcsolatos feladat- és hatáskörei
A képviselő-testület egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásával kapcsolatos feladat- és hatáskörei
A képviselő-testület kisajátítással kapcsolatos feladat- és hatáskörei
A képviselő-testület volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésével kapcsolatos feladat- és hatáskörei
A képviselő-testület koncessziós szerződéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörei
A képviselő-testület közbeszerzésekkel kapcsolatos feladat- és hatáskörei
A képviselő-testület egyéb, ingatlannal, vagyonnal kapcsolatos feladat- és hatáskörei
A gáz közmű-vagyonnal összefüggő önkormányzati igények rendezéséről

Zöldülő város

Kedvezmények

Hírek, Információk

HATVANI HACS