Menu

ÉPÍTÉSI ÜGYEK

Hatvan Város Rendezési Terve
39/2009. Önkormányzati rendelettel elfogadott HÉSZ

és jóváhagyott szabályozási tervlapok:
1.a melléklet
2.b melléklet
3.c melléklet

 

Hatvan város településrendezési eszközeinek a hatvani 760/9 hrsz.-ú ingatlan megközelítésére szolgáló 5434 hrsz.-ú közterület, mint kiemelt fejlesztési területekhez kapcsolódó módosítása – Tárgyalásos eljáráshoz, Állami Főépítészi hatáskörében eljáró Heves Megyei Kormányhivatal végső szakmai véleményezésére készült anyag – Letölthető dokumentáció:
Alátámasztó munkarészek
Jóváhagyandó munkarészek
Műleírás
Terviratok

Településképvédelmi eljárások

Ökormányzati rendelet

Településképi Arculati Kézikönyv

Településkép védelmi eljárás ügyleírás

Településképi véleményezési kérelem

Településképi bejelentés

Településképi bejelentés alá tartozó építési tevékenységek

Hatvan város a településkép védelméről szóló 38/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 6/A §-ban előírtak szerint a város főépítésze szakmai konzultációt biztosít minden hétfő és csütörtök napon 14-16 óra közötti valamint előzetesen egyeztetett időpontban a Polgármesteri hivatal főépítészi irodájában.

A Településképi Arculati Kézikönyv, valamint a Településképi Rendelettel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a foepitesz@hatvan.hu email címre szíveskedjenek elküldeni.

Parkolási Ügyfélkapu

Kalandbringa

Rendezvények, Események

Kedvezmények

Hírek, Információk

HATVANI HACS