Menu

ÉPÍTÉSI ÜGYEK

Hatvan Város Rendezési Terve
39/2009. Önkormányzati rendelettel elfogadott HÉSZ és jóváhagyott szabályozási tervlapok

 

Településképvédelmi eljárások

Ökormányzati rendelet

Településképi Arculati Kézikönyv

Településkép védelmi eljárás ügyleírás

Településképi véleményezési kérelem

Településképi bejelentés

Településképi bejelentés alá tartozó építési tevékenységek

Hatvan város a településkép védelméről szóló 38/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 6/A §-ban előírtak szerint a város főépítésze szakmai konzultációt biztosít minden hétfő és csütörtök napon 14-16 óra közötti valamint előzetesen egyeztetett időpontban a Polgármesteri hivatal főépítészi irodájában.

A Településképi Arculati Kézikönyv, valamint a Településképi Rendelettel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a foepitesz@hatvan.hu email címre szíveskedjenek elküldeni.

Parkolási Ügyfélkapu

Kalandbringa

Rendezvények, Események

Kedvezmények

Hírek, Információk

HATVANI HACS