Menu

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK

 

Önkormányzati rendelet száma: Önkormányzati rendelet címe:
2/1993. (I.28.) Az önkormányzat 1993. évi költségvetéséről
10/1995. (III 30.) Az önkormányzat 1995. évi költségvetéséről
9/1996. (II.29.) Az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről
11/1996. (III.7.) Az önkormányzat 1996. évi költségvetéséről
1/1997. (II.13.) Hatvan város 1997. évi költségvetéséről
1/1998. (II.12.) Hatvan város 1998. évi költségvetéséről
4/1999. (II.11.) Hatvan város 1999. évi költségvetéséről
3/2000. (II.24.) Hatvan város 2000. évi költségvetéséről
3/2001. (II.14.) Hatvan város 2001. évi költségvetéséről
1/2002. (II.8.) Hatvan város 2002. évi költségvetéséről
7/2003. (II.14.) Hatvan város 2003. évi költségvetéséről
34/2003. (XII.19.) Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjról, valamint a vízterhelési díj megállapításáról
3/2004. (II.13.) Hatvan város 2004. évi költségvetéséről
32/2004. (VI.25.) A talajterhelési díj helyi szabályairól
5/2005. (II.25.) Hatvan város 2005. évi költségvetéséről
17/2005. (IV.29.) A lakáscélú helyi támogatásokról
4/2006. (II.10.) Hatvan város 2006. évi költségvetéséről
5/2006. (II.10.) A fiatalok helyi életkezdési támogatásáról
37/2006. (XII.1.) Hatvan város saját halottjává nyilvánításáról
5/2007. (II.16.) Hatvan város 2007. évi költségvetéséről
35/2007. (VIII.31.) A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer helyi szabályairól
45/2007. (X.26.) A magánerő bevonásával megvalósuló útépítés és közműfejlesztés finanszírozásának szabályairól
47/2007. (X.26.) Hatvan város területén a vendéglátás tevékenységet végző üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről
8/2008. (II.15.) Hatvan város 2008. évi költségvetéséről
12/2008. (II.29.) A gyermekvédelem helyi rendszeréről
20/2008. (III.28.) A környezetvédelmi alap létrehozásáról
31/2008. (IV.25.) Az első államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány megszerzésének támogatásáról
35/2008. (V.30.) A közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről
37/2008. (V.30.) A „Tiszta, virágos Hatvanért” cím alapításáról és adományozásának rendjéről
42/2008. (VI.27.) A közoktatási intézményeket érintő adatszolgáltatásról és a sajátos helyzet meghatározásáról
49/2008. (VIII.29.) A város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és adományozásáról
53/2008. (IX.26.) Hatvan város címeréről, zászlójáról, pecsétjéről és használatuk rendjéről, valamint a közintézmények épületeinek és a közterületek fellobogózásáról
63/2008. (X.31.) Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatásáról
7/2009. (II.13.) Hatvan város 2009. évi költségvetéséről
56/2009. (XI.27.) Az önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról
5/2010. (II.12.) Hatvan város 2010. évi költségvetéséről
35/2010. (XI.26.) A képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról
48/2010. (XII.17.) A helyben központosított közbeszerzésekről
8/2011. (II.16.) Hatvan város 2011. évi költségvetéséről
15/2011. (II.25.) A hatvani civil szervezetek támogatásáról
19/2011. (IV.1.) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
21/2011. (IV.29.) Az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról
26/2011. (V.27.) A mezei őrszolgálatról
50/2011. (XI.25.) A helyi gazdaságélénkítési programról
55/2011. (XI.25.) Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről
7/2012. (II.15.) Hatvan város 2012. évi költségvetéséről
11/2012. (II.23.) Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról
24/2012. (IV.27.) Az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról
25/2012. (IV.27.) Hatvan város és településrészei nevének használatáról
43/2012. (VIII.31.) A felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíjjal történő támogatásáról
6/2013. (II.15.) Hatvan város 2013. évi költségvetéséről
13/2013. (III.29.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
19/2013. (IV.26.) Az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról
68/2013. (VI.28.) Az intézményi élelmezési nyersanyagköltségről és azok térítési díjairól
7/2014. (II.14.) Hatvan város 2014. évi költségvetéséről
15/2014. (IV.25.) Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról
24/2014. (V.30.) Az államháztartáson kívüli források átadására és átvételéről
40/2014. (XI.15.) Hatvan helyi jelentőségű védett természeti területeiről
6/2015. (II.19.) Hatvan város 2015. évi költségvetéséről
10/2015. (V.1.) Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
15/2015. (V.1.) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából történő adatszolgáltatásról
42/2015. (XII.18.) A helyi adókról
3/2016. (II.12.) Hatvan város 2016. évi költségvetéséről
7/2016. (II.26.) Hatvan város területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről
8/2016. (II.26.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
13/2016. (IV.29.) Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
17/2016. (VII.1.) A köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról
39/2016. (XI.25.) Az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról
1/2017. (II. 18.) Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről
12/2017. (IV. 28.) Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
16/2017. (V. 26.) Az egyes anyakönyvi szolgáltatások engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről
38/2017. (XII. 15.) A településkép védelméről
6/2018. (II. 23.) Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről
13/2018. (IV. 27.) Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról
2/2019. (II. 22.) Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről
6/2019. (III. 29.) Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről
8/2019. (IV. 26.) Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
11/2019. (IV. 26.) Az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról
13/2019. (IV. 26.) Az önkormányzati piacok működéséről
22/2019. (IX. 6.) A közművelődésről
2/2020. (II. 21.) Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
17/2020. (VI. 26.) Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
5/2021. (II. 19.) Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
9/2021. (III. 5.) Hatvan város sportjáról
17/2021. (IV. 1.) A Hatvan Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények, kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok és a Hatvani Polgármesteri Hivatal munkavállalói részére történő temetési támogatás nyújtásáról
18/2021. (V. 28.) Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
32/2021. (X. 2.) A szociális ellátásokról
1/2022. (I. 28.) A Hatvan Kártyáról
3/2022. (II. 25.) Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
8/2022. (IV. 29.) Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
16/2022. (VII. 1.) A helyi gyermekvédelemről
35/2022. (XII. 16.) A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről
6/2023. (II. 24.) Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
8/2023. (II. 24.) A Hatvani Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott dolgozókat megillető juttatásokról és támogatásokról
16/2023. (IV. 28.) Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
18/2023. (IV. 28.) Az avar- és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről
21/2023. (V. 26.) A közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról
38/2023. (XII. 15.) A Hatvani Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről és a vezetői illetménypótlékról
1/2024. (I. 26.) A közterületi térfigyelő kamerarendszerről

 

 

Zöldülő város

Kedvezmények

Hírek, Információk

HATVANI HACS