Menu

FELHÍVÁS – első államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány megszerzésének támogatására

 

Az első államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány megszerzésének támogatásáról szóló 31/2008. (IV.25.) önkormányzati rendelet értelmében Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a hatvani általános iskolába járó fiatalok idegen nyelvek iránti érdeklődését, nyelvtanulási esélyeit, idegen nyelven történő kommunikációját az uniós lehetőségek kihasználása, valamint a fiatalok munkakezdési és munkavállalási esélyeinek növelése érdekében.

Fentiek értelmében az önkormányzat a sikeresen teljesített nyelvvizsga vizsgadíjával megegyező összegben támogatást nyújt azon hatvani általános iskolában tanulók nyelvvizsga bizonyítványának megszerzéséhez, akik általános iskolai tanulmányaik alatt bármely idegen nyelvből államilag elismert A és B, vagy C típusú alapfokú, továbbá bármilyen típusú közép- és felsőfokú sikeres nyelvvizsgát először tesznek.

A kérelmek benyújtási határideje adott év február 15-e és augusztus 15-e.

A jogosultság elbírálásához az alábbi dokumentumokat kell benyújtani:

  1. kitöltött igénylőlapot;
  2. az államilag elismert nyelvvizsga bizonyítványról készült fénymásolatot, melynek eredeti példányát a másolat(ok) átadásakor be kell mutatni;
  3. a nyelvvizsga-díj befizetését igazoló csekk vagy számla fénymásolatát;
  4. az általános iskola igazgatójának igazolását a tanulói jogviszony fennállásáról; és
  5. az intézmény vezetőjének igazolását arról, hogy a tanuló a nyelvvizsga díját a nevelési- oktatási intézményben nem igényelte vissza.

A kérelmeket a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatára kell benyújtani. A támogatásra való jogosultság elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik. A polgármester a sikeres nyelvvizsga díjak pénzügyi fedezetét jelentő támogatást ünnepélyes keretek között adja át Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének februári, illetve augusztusi ülésén.

További információ a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal köznevelési referensétől kérhető 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. szám alatt, vagy a 06 37 542-365-ös telefonszámon.

Nyelvvizsga támogatás kérelmezése

Zöldülő város

Kedvezmények

Hírek, Információk

HATVANI HACS