Menu

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK

3000 Hatvan, Radnóti tér 2/A. A épület
Vezető: Semperger Katalin
Telefon: 37/340-515
e-mail cím: szogyeszolgalat@gmail.com
Krízisszám: 70/638 6645 (24 órán át hívható, nem ingyenes)
http://szogyehatvan.hu/

Az intézmény legfőbb célja, hogy megakadályozza a perifériára szorulást, illetve a szociális helyzetük, életkoruk, fogyatékosságuk miatt peremhelyzetbe került embereket visszasegítse a társadalomba. A rászoruló személy a saját lakókörnyezetében kapja meg az aktuális állapotához igazodó, ahhoz alkalmazkodó szükségletközeli, választható, többszintű differenciált szolgáltatást. Fő cél a valós szükségleteken alapuló, célzott és differenciált ellátások biztosítása, a veszélyeztetett személyek feltérképezése, problémáik hatékony megoldása. Ennek érdekében szociális-, mentális-, gyermeknevelési-, egészségvédelmi-, életviteli-, önellátási-, gondozási problémák megoldásában nyújtanak segítséget.
A szakképzett munkatársak 18-féle szolgáltatással állnak a lakosság rendelkezésére.

3000 Hatvan, Radnóti tér 2/A. A épület
Vezető: Tóth Zoltán
Telefon: 37/342-599  37/341-535
e-mail cím: gyerjohatvan@gmail.com

3000 Hatvan, Radnóti tér 2/A. A épület
Vezető: Gulyás Beáta
Telefon: 37/342-148
e-mail cím: csaladhatvan@gmail.com

Bölcsődevezető:
Pappné Rádai Borbála
3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 1.
37/342-803
e-mail: hatvanbolcsi@gmail.com

Bölcsődevezető helyettes:
Tóthné Fajcsik Ildikó
3000 Hatvan, Mohács utca 3.
37/342-213
facebook: Bölcsőde Hatvan

http://szogyehatvan.hu/szolgaltatasaink/bolcsodei-ellatas/bolcsode-bemutatasa/

3000 Hatvan, Radnóti tér 2/A. A épület
Vezető: Gulyás Beáta
Telefon: 37/340-959
e-mail cím: kopszehatvan@gmail.com

3000 Hatvan, Radnóti tér 2/A. A épület
Vezető: Urbán Barbara
Telefon: 37/540-217
e-mail cím: idosekellatasahatvan@gmail.com

3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 5.
Vezető: Urbán Barbara
Telefon: 37/341-791
e-mail cím: idosekellatasahatvan@gmail.com

3000 Hatvan, Radnóti tér 2/A. A épület
Vezető: Dobos Zsuzsanna
Telefon: 37/540-217
e-mail cím: hatvantamogato@gmail.com

3000 Hatvan, Radnóti tér 2/A. A épület
Vezető: Szakálné Pály Margit
Telefon: 37/342-025
e-mail cím: fenihatvan@gmail.com

3000 Hatvan, Horváth Mihály út 17.
Vezető: Tóth Györgyné
Telefon: 37/342-641
e-mail cím: ovsz60@gmail.com

3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 4/a.
Vezető: Tóth Györgyné
Telefon: 37/341-994
e-mail cím: ujhatvanvedonok@gmail.com

3000 Hatvan, Bástya utca 8-10.
Telefon: 37/341-198
e-mail cím: anyatej60@gmail.com

3000 Hatvan, Mártírok út 3.
Telefon: 37/340-618
e-mail cím: szte.idosotthon@freemail.hu
Fenntartó: Hatvan Belvárosi Római Katolikus Egyházközösség

A bentlakásos intézményben folyó gondozási tevékenység során az intézmény szolgáltatását igénybe vevők részére, fizikai, mentális, életvezetési, egészségügyi ellátást nyújtanak, amely a lakó szociális, testi, szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítést jelent.
10+10 férőhelyes, ápolást, gondozást nyújtó szociális otthon. Az ország egész területéről fogadjuk az idős embereket. Célunk az idősek otthonában elhelyezett személyek életkörülményeinek javítása, életminőségük növelése. Bekerülés lehetősége a jogszabályokban foglaltak szerint.
Demens beteg felvétele orvosi szakvélemény alapján történik. Szenvedély beteget és pszichiátriai betegek fogadására nincs lehetőség. Az épület részben akadálymentesített.

3000 Hatvan, Kórház utca 3-5.
Telefon: 37/540-182
e.mail cím: titkarsag@csanyidosekotthona.t-online.hu
www.heves-fenyoliget.hu

Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Az intézmény feladata a Heves megye területéről érkező ellátást igénybe vevők teljes körű ellátásának biztosítása, amely magába foglalja a napi ötszöri étkeztetést, a szükség szerint ruházatot, illetve textíliával való ellátást, a mentális gondozást, az egészségügyi ellátást, valamint a lakhatást.
Intézményünk célja, hogy az ellátásra szoruló idős emberek szükségleteihez igazodó segítségnyújtást biztosítsuk, amelynek mértékét és módját mindenkor a segítségre szoruló ember szomatikus, pszichés és szociális állapota alapján határozzuk meg úgy, hogy az egyén személyes szabadsága érvényre juthasson. Az intézmény székhelye és telephelyei nyugodt, csendes környezetben többhektáros területen helyezkednek el biztosítva ezzel a nyugalmat, a jó levegőt és a családias környezetet a bent lakók számára. A lakhatási feltételeket több gondozási egységben 1-5 ágyas szobákban biztosítjuk. Az épületek a vámosgyörki telephely kivételével (itt személyfelvonó lift biztosított) földszintesek, akadálymentesen megközelíthetők.

3000 Hatvan, Csaba vezér út 6.
Telefon: 37/ 340-348
e-mail cím: hegymenet@mailbox.hu
Fenntartó: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

A Szeretetszolgálat hazánk egyik legnagyobb egyházi fenntartójaként a jószolgálati tevékenységével összhangban a szegények és rászorulók megsegítése érdekében döntött a szociális közfeladatok ellátásáról. Szolgálatuk során a Szociális és a Gyermekvédelmi törvényekben felsorolt, majdnem valamennyi ellátási típust biztosítják intézményeiken keresztül már hosszú évek óta. A saját alapítású intézmények mellett jelentős számú, az önkormányzatoktól és más fenntartóktól (civil és egyházi szervezetektől) átvett ellátásokkal bővült a szolgáltatási palettájuk. Tevékenységük lefedi az ország területét, felvállalva mind az idős, a hajléktalan, a pszichiátriai- és szenvedélybeteg, mind a fogyatékkal élő személyek gondozását, a gyermekek és gyermekes családok ellátását.

3000 Hatvan, Nagytelek utca 2.
Telefon: 37/344-250
e-mail cím: 60malta@gmail.com
Fenntartó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

2005 novemberében Hatvan Város Önkormányzata és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződést kötött a hajléktalan személyek nappali ellátására.
Az intézmény 2005 decemberében nyitotta meg kapuját Hatvan város szélén.
Határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkeznek 40 férőhelyes nappali melegedőre, 30 férőhelyes éjjeli menedékhelyre.
Az ellátás 18 év felettieknek, önkéntesen és térítésmentesen vehető igénybe.

Nappali melegedő

Célja: hogy a hideg időszakban fűtött helyiségben biztosítson lehetőséget melegedésre, étkezésre és alapszintű higiénés szolgáltatások igénybevételére hajléktalan személyek számára. Ezen kívül az intézmény, a megjelenők számára olyan napközbeni ellátásokat/szolgáltatásokat nyújt, melyek segítik az adott személyt mindennapi problémáinak megoldásában, a hasznos időtöltésben valamint a hajléktalanságból kivezető egyéni megoldások megtalálásában, szociális munkával támogatva a munkavállalás elősegítését.

Éjjeli menedékhely

Célja: a közterületen, vagy lakhatásra alkalmatlan helyiségben tartózkodó hajléktalan személyek ellátása. Az éjszakai nyugodt pihenés, tisztálkodás, mosási lehetőség biztosítása.

Zöldülő város

Kedvezmények

Hírek, Információk

HATVANI HACS