Menu

SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

Kapcsolat, szervezet, vezetők

Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
Hivatalos név: Hatvan Város Önkormányzata
Székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Hivatalos név: Hatvani Polgármesteri Hivatal
Központi telefonszám: 06-37-542-300
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@hatvan.hu
Hivatalos honlap: http://www.hatvan.hu

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
Általános Igazgatási Osztály vezetője: Nagyné Horváth Judit
Cím: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Telefonszáma: 06-37-542-300
Az ügyfélszolgálat e-mail cím: ugyfelszolgalat@hatvan.hu

Az ügyfélszolgálat ügyfélfogadási rendje:
Hétfő – csütörtök  7.30 órától – 16.00 óráig
Péntek 7.30 órától – 13.30 óráig

Az Újhatvani Kihelyezett Ügyfélszolgálat (3000 Hatvan, Bezerédi u. 2.) ügyfélfogadási rendje:
Hétfő, szerda, péntek 8.00 órától 12.00 óráig
Kedd, csütörtök 12.00 órától 16.00 óráig

A polgármesteri hivatal általános ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 7:30 – 16:00
Szerda: 7:30 – 16:00
Péntek: 7:30 – 13:30

Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 683/2019. (XII.12.) sz. képviselő-testületi határozattal fogadta el.

Szervezeti ábra

Hatvan Város Önkormányzata

Horváth Richárd polgármester
Cím: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Telefon: 06-37-542-338
E-mail: polgarmester@hatvan.hu

Lestyán Balázs alpolgármester
Telefon: 06-37-542-341

Szinyei András alpolgármester
Telefon: 06-37-542-341

Hatvani Polgármesteri Hivatal

dr. Kovács Éva jegyző
Cím: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Telefon: 06-37-542-326
E-mail: jegyzo@hatvan.hu

A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, megnevezése, hivatali elérhetősége:

Gazdálkodási Iroda

Irodavezető: Johancsik Mónika
Cím: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Telefon: 06-37-542-313
E-mail: koltsegvetes@hatvan.hu

Hatósági Iroda

Irodavezető: Nagy Márta
Cím: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Telefon: 06-37-542-309
E-mail: hatosagi@hatvan.hu

Jegyzői Iroda

Irodavezető, aljegyző: Lukács László
Cím: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Telefon: 06-37-542-326
E-mail: jegyzoiiroda@hatvan.hu

Műszaki és Városfejlesztési Iroda

Irodavezető: Schósz Gabriella
Cím: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Telefon: 06-37-542-357
E-mail: muszakiiroda@hatvan.hu

A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége:

A Képviselő-testület összetétele és tagjai:

2019. évi önkormányzati választások eredményei

HORVÁTH RICHÁRD polgármester (független)
Egyéni választókerületek képviselői:
1. sz. TARSOLY IMRE (Hatvani Városvédő egyesület)
2. sz. SZINYEI ANDRÁS (Hatvani Városvédő egyesület)
3. sz. LESTYÁN BALÁZS (Hatvani Városvédő egyesület)
4. sz. SZABÓ OTTÓ (FIDESZ-KDNP)
5. sz. KÖVES GÁBOR NÁNDORNÉ (FIDESZ-KDNP)
6. sz. HORVÁTH RICHÁRD (Hatvani Városvédő egyesület)
7. sz. KONDEK ZSOLT (Hatvani Városvédő egyesület)
8. sz. PAPP ISTVÁN (Hatvani Városvédő egyesület)

Kompenzációs listáról mandátumhoz jutott képviselők:

9. GÁL ERZSÉBET (FIDESZ-KDNP)
10. PALIK JÓZSEFNÉ (Együtt Hatvanért Egyesület)
11. SMIDNÉ VEREB JULIANNA (Hatvani Városvédő egyesület)

A Képviselő-testület bizottságainak összetétele és tagjai:

Jogi és Ellenőrzési Bizottság – 5 tagú
Elnöke: Smidné Vereb Julianna képviselő
Elnök-helyettese: Papp István képviselő
Tagja a képviselők közül: Tarsoly Imre képviselő
Nem képviselő bizottsági tagok: dr. Hóka József, Szabó László

Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság – 5 tagú
Elnöke: Tarsoly Imre képviselő
Elnök-helyettese: Kondek Zsolt képviselő
Tagja a képviselők közül: Papp István képviselő
Nem képviselő bizottsági tagok: dr. Freili Géza, Kutalik Márta

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság – 5 tagú
Elnöke: Papp István képviselő
Elnök-helyettese: Kondek Zsolt képviselő
Tagja a képviselők közül: Palik Józsefné képviselő
Nem képviselő bizottsági tagok: Bagi Miklós, Marján János

Szociális és Lakásügyi Bizottság – 5 tagú
Elnöke: Kondek Zsolt képviselő
Elnök-helyettese: Tarsoly Imre képviselő
Tagja a képviselők közül: Smidné Vereb Julianna képviselő
Nem képviselő bizottsági tagok: Csinger Béla, dr. Jakab Lajos

Zöldülő város

Kedvezmények

Hírek, Információk

HATVANI HACS

Állampapír

Babakötvény