Menu

SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

Kapcsolat, szervezet, vezetők

Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
Hivatalos név: Hatvan Város Önkormányzata
Székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Hivatalos név: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal
Központi telefonszám: 06-37-542-300
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@hatvan.hu
Hivatalos honlap: http://www.hatvan.hu

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
Általános Igazgatási Osztály vezetője: Dudásné Csikós Ágnes osztályvezető
Cím: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Telefonszáma: 06-37-542-300
Az ügyfélszolgálat e-mail cím: ugyfelszolgalat@hatvan.hu

Az ügyfélszolgálat ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 8:00 – 18:00
Kedd-Csütörtök: 7:30 – 16:00
Péntek: 7:30 – 12:00

A közös önkormányzati hivatal általános ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 7:30 – 16:00
Szerda: 7:30 – 16:00
Péntek: 7:30 – 13:30

Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 566/2017. (X.26.) sz. képviselő-testületi határozattal fogadta el.

Szervezeti ábra

Hatvan Város Önkormányzata

Horváth Richárd polgármester
Cím: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Telefon: 06-37-542-338
E-mail: polgarmester@hatvan.hu

Lestyán Balázs alpolgármester
Telefon: 06-37-542-341

Szinyei András alpolgármester
Telefon: 06-37-542-341

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

dr. Szikszai Márta jegyző
Cím: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Telefon: 06-37-542-326
E-mail: jegyzo@hatvan.hu

A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, megnevezése, hivatali elérhetősége:

Gazdálkodási Iroda

Irodavezető: Bánkutiné Katona Mária
Cím: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Telefon: 06-37-542-313
E-mail: koltsegvetes@hatvan.hu

Hatósági Iroda

Irodavezető: Komendáné Nagy Márta
Cím: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Telefon: 06-37-542-309
E-mail: hatosagi@hatvan.hu

Jegyzői Iroda

Megbízott irodavezető: Lukács László
Cím: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Telefon: 06-37-542-326
E-mail: jegyzoiiroda@hatvan.hu

Műszaki és Városfejlesztési Iroda

Irodavezető: Schósz Gabriella
Cím: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Telefon: 06-37-542-357
E-mail: muszakiiroda@hatvan.hu

A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége:

A Képviselő-testület összetétele és tagjai:

2014. évi önkormányzati választások eredményei

HORVÁTH RICHÁRD polgármester (FIDESZ-KDNP)

Egyéni választókerületek képviselői:

1. sz. TARSOLY IMRE (FIDESZ-KDNP)
2. sz. SZINYEI ANDRÁS (FIDESZ-KDNP)
3. sz. LESTYÁN BALÁZS (FIDESZ-KDNP)
4. sz. NÁDAS SÁNDOR (FIDESZ-KDNP)
5. sz. KÖVES GÁBOR NÁNDORNÉ (FIDESZ-KDNP)
6. sz. HORVÁTH RICHÁRD (FIDESZ-KDNP)
7. sz. KONDEK ZSOLT (FIDESZ-KDNP)
8. sz. PAPP ISTVÁN (FIDESZ-KDNP)

Kompenzációs listáról mandátumhoz jutott képviselők:

9. BIRÓ JÓZSEF (Együtt Hatvanért Egyesület)
10. PALIK JÓZSEFNÉ (Együtt Hatvanért Egyesület)
11. RÁKÓCZINÉ LÓZS CSILLA (JOBBIK Magyarországért Mozgalom)

A Képviselő-testület bizottságainak összetétele és tagjai:
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság – 5 tagú
Elnöke: Papp István képviselő
Elnök-helyettese: Kondek Zsolt képviselő
Tagja a képviselők közül: Palik Józsefné képviselő
Nem képviselő bizottsági tagok: Marján János, Bagi Miklós

Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság – 5 tagú
Elnöke: Tarsoly Imre képviselő
Elnök-helyettese: Rákócziné Lózs Csilla képviselő
Tagja a képviselők közül: Kondek Zsolt képviselő
Nem képviselő bizottsági tagok: dr. Freili Géza, Kocsis Attiláné

Jogi és Ellenőrzési Bizottság – 5 tagú
Elnöke: Nádas Sándor képviselő
Elnök-helyettese: Papp István képviselő
Tagja a képviselők közül: Rákócziné Lózs Csilla képviselő
Nem képviselő bizottsági tagok: Kovács Gábor Istvánné, Rodek Antal

Szociális és Lakásügyi Bizottság – 5 tagú
Elnöke: Kondek Zsolt képviselő
Elnök-helyettese: Tarsoly Imre képviselő
Tagja a képviselők közül: Nádas Sándor képviselő
Nem képviselő bizottsági tagok: Csinger Béla, Ézsiás Norbert

Kalandbringa

Rendezvények, Események

Kedvezmények

Hírek, Információk

HATVANI HACS