Menu

SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

Kapcsolat, szervezet, vezetők

Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
Hivatalos név: Hatvan Város Önkormányzata
Székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Hivatalos név: Hatvani Polgármesteri Hivatal
Központi telefonszám: 06-37-542-300
Központi elektronikus levélcím: jegyzo@hatvan.hu
Hivatalos honlap: http://www.hatvan.hu

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
Általános Igazgatási Osztály vezetője: Pappné dr. Dolányi Kitti
Cím: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Telefonszáma: 06-37-542-300
Az ügyfélszolgálat e-mail cím: ugyfelszolgalat@hatvan.hu

Szervezeti struktúra

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 95/2020. (I.30.) sz. képviselő-testületi határozattal fogadta el.

Szervezeti ábra

Hatvan Város Önkormányzata

Horváth Richárd polgármester
Cím: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Telefon: 06-37-542-338
E-mail: polgarmester@hatvan.hu

Lestyán Balázs alpolgármester
Telefon: 06-37-542-341

Szinyei András alpolgármester
Telefon: 06-37-542-341

Hatvani Polgármesteri Hivatal

dr. Kovács Éva jegyző
Cím: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Telefon: 06-37-542-326
E-mail: jegyzo@hatvan.hu

A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, megnevezése, hivatali elérhetősége:

Gazdálkodási Iroda

Irodavezető: Johancsik Mónika
Cím: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Telefon: 06-37-542-313
E-mail: koltsegvetes@hatvan.hu

Hatósági Iroda

Irodavezető: Katonáné Fülöp Gabriella
Cím: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Telefon: 06-37-542-309
E-mail: hatosagi@hatvan.hu

Jegyzői Iroda

Irodavezető, aljegyző: Lukács László
Cím: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Telefon: 06-37-542-326
E-mail: jegyzoiiroda@hatvan.hu

Műszaki és Városfejlesztési Iroda

Irodavezető: Schósz Gabriella
Cím: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Telefon: 06-37-542-357
E-mail: muszakiiroda@hatvan.hu

A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége:

A Képviselő-testület összetétele és tagjai:

2019. évi önkormányzati választások eredményei

HORVÁTH RICHÁRD polgármester (független)
Egyéni választókerületek képviselői:
1. sz. TARSOLY IMRE (Hatvani Városvédő egyesület)
2. sz. SZINYEI ANDRÁS (Hatvani Városvédő egyesület)
3. sz. LESTYÁN BALÁZS (Hatvani Városvédő egyesület)
4. sz. SZABÓ OTTÓ (FIDESZ-KDNP)
5. sz. KÖVES GÁBOR NÁNDORNÉ (FIDESZ-KDNP)
6. sz. HORVÁTH RICHÁRD (Hatvani Városvédő egyesület)
7. sz. KONDEK ZSOLT (Hatvani Városvédő egyesület)
8. sz. PAPP ISTVÁN (Hatvani Városvédő egyesület)

Kompenzációs listáról mandátumhoz jutott képviselők:

9. GÁL ERZSÉBET (FIDESZ-KDNP)
10. PALIK JÓZSEFNÉ (Együtt Hatvanért Egyesület)
11. SMIDNÉ VEREB JULIANNA (Hatvani Városvédő egyesület)

A Képviselő-testület bizottságainak összetétele és tagjai:

Jogi és Ellenőrzési Bizottság – 5 tagú
Elnöke: Smidné Vereb Julianna képviselő
Elnök-helyettese: Papp István képviselő
Tagja a képviselők közül: Tarsoly Imre képviselő
Nem képviselő bizottsági tagok: dr. Hóka József, Szabó László

Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság – 5 tagú
Elnöke: Tarsoly Imre képviselő
Elnök-helyettese: Kondek Zsolt képviselő
Tagja a képviselők közül: Papp István képviselő
Nem képviselő bizottsági tagok: dr. Freili Géza, Kutalik Márta

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság – 5 tagú
Elnöke: Papp István képviselő
Elnök-helyettese: Kondek Zsolt képviselő
Tagja a képviselők közül: Palik Józsefné képviselő
Nem képviselő bizottsági tagok: Bagi Miklós, Marján János

Szociális és Lakásügyi Bizottság – 5 tagú
Elnöke: Kondek Zsolt képviselő
Elnök-helyettese: Tarsoly Imre képviselő
Tagja a képviselők közül: Smidné Vereb Julianna képviselő
Nem képviselő bizottsági tagok: Csinger Béla, dr. Jakab Lajos

Zöldülő város

Kedvezmények

Hírek, Információk

HATVANI HACS