Menu

SZOCIÁLIS ÜGYEK

Általános iskolai tanulmányokat kezdő gyermek támogatása a helyi rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén, jövedelemre való tekintet nélkül.

Általános iskolai tanulmányokat kezdő gyermekek támogatása – kérelem

Általános iskolai tanulmányokat kezdő gyermekek támogatása – ügyleírás

Általános iskolás korú gyermekeket nevelő családok részére nyújtott települési támogatás, a helyi rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén.

Gyermekétkeztetés – kérelem

Gyermekétkeztetés – ügyleírás

Hatvani állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Hatvan városban lakó, kiskorú gyermeket nevelő családok egyszeri, vissza nem térítendő anyagi támogatása. Házastársak, élettársak esetén legalább az egyik fél legalább egy éve Hatvan városban lakóhellyel rendelkezik.

Gyermeket nevelő családok támogatása – kérelem

Gyermeket nevelő családok támogatása – ügyleírás

Települési támogatás állapítható meg a gyógyszer-kiadások viseléséhez. A támogatás a háziorvos által igazoltan krónikus betegségben szenvedő, közgyógyellátásban nem részesülő személy részére állapítható meg, ha a gyógyszerfogyasztás havi költsége létfenntartását veszélyezteti, és vagyonnal nem rendelkezik.
Részletes leírás a mellékelt dokumentumban.
Gyógyszer-kiadási települési támogatás
Kérelem gyógyszer-kiadási települési támogatás megállapításához

Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakást bérlőnek és azt ténylegesen lakónak állapítható meg.
Kérelem lakbértámogatás megállapításához
Lakbértámogatás
A lakásrezsihez kapcsolódó kiadások viseléséhez a szociálisan rászoruló kérelmező családja részére a lakás rendeltetésű ingatlan költségeinek enyhítésére szolgáló támogatás állapítható meg, aki az áramszolgáltatást, gázszolgáltatást végső felhasználóként igénybe veszi, vagy aki szilárd és egyéb tüzelőanyagot vásárol, és ezt számlával igazolja
Kérelem lakásrezsihez kapcsolódó települési támogatás megállapításához
Lakásrezsihez kapcsolódó települési támogatás
A lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez hozzájárulás állapítható meg.
Kérelem lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás megállapításához
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás
Hatvanban legalább egy éve állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Hatvan városban élők egyszeri, vissza nem térítendő anyagi támogatása, akik nyugellátásban részesülnek. Házastársak, élettársak esetén az igényt egy formanyomtatványon kell benyújtani.

Nyugellátásban részesülők egyszeri támogatása – kérelem

Nyugellátásban részesülők egyszeri támogatása – ügyleírás

A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére települési támogatás állapítható meg.

A települési önkormányzat jegyzője a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapítja.
Részletes leírás a mellékelt dokumentumban.
Nyomtatvány a rendszeres gyermekvédelmi kedvezm. megáll. és felülv. [A) lap], valamint a hátrányos, halm. hátrányos helyzet megállapításához [B) lap]
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Hatvani állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Hatvan városban lakó szociálisan rászorult személyek részére, természetbeni ellátásként az önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló kereskedelmi egységekben biztosított kedvezményes vásárlási lehetőség.
Kérelem szociális vásárlási kedvezmény megállapításához

Szociális vásárlási kedvezmény

Hatvani bejelentett lakóhellyel és Hatvan város belterületén ingatlannal rendelkező tulajdonos jogosult igénybe venni a szolgáltatást, aki életkorára, egészségi állapotára és anyagi-jövedelmi helyzetére tekintettel nem tudja ellátni az ingatlan melletti zöldterület köztisztasági rendelet szerinti gondozásával kapcsolatos feladatokat.
Kérelem szociális zöldterület-gondozási szolgáltatás megállapításához

Szociális zöldterület-gondozási szolgáltatás
Temetési támogatás állapítható meg annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra kötelezett hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.
Részletes leírás a mellékelt dokumentumban.
Kérelem temetési támogatás megállapításához
Temetési támogatás

Zöldülő város

Kedvezmények

Hírek, Információk

HATVANI HACS