Menu

SZOCIÁLIS ÜGYEK

A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő gyermeket nevelő családok részére települési támogatás állapítható meg.

Települési támogatás állapítható meg a gyógyszer-kiadások viseléséhez. A támogatás a háziorvos által igazoltan krónikus betegségben szenvedő, közgyógyellátásban nem részesülő személy részére állapítható meg, ha a gyógyszerfogyasztás havi költsége létfenntartását veszélyezteti, és vagyonnal nem rendelkezik.

Részletes leírás a mellékelt dokumentumban.

Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakást bérlőnek és azt ténylegesen lakónak állapítható meg.

A lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez hozzájárulás állapítható meg.

A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére települési támogatás állapítható meg.

A települési önkormányzat jegyzője a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapítja.

Részletes leírás a mellékelt dokumentumban.

Hatvani állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Hatvan városban lakó szociálisan rászorult személyek részére, természetbeni ellátásként az önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló kereskedelmi egységekben biztosított kedvezményes vásárlási lehetőség.
Kérelem szociális vásárlási kedvezmény megállapításához
Hatvani bejelentett lakóhellyel és Hatvan város belterületén ingatlannal rendelkező tulajdonos jogosult igénybe venni a szolgáltatást, aki életkorára, egészségi állapotára és anyagi-jövedelmi helyzetére tekintettel nem tudja ellátni az ingatlan melletti zöldterület köztisztasági rendelet szerinti gondozásával kapcsolatos feladatokat.
Kérelem szociális zöldterület-gondozási szolgáltatás megállapításához
Szociális zöldterület-gondozási szolgáltatás

Temetési támogatás állapítható meg annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra kötelezett hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.

Részletes leírás a mellékelt dokumentumban.

Zöldülő város

Kedvezmények

Hírek, Információk

HATVANI HACS

Kalandbringa

Állampapír

Babakötvény