Menu

KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYEK

Hatvan Város Környezetvédelmi Programja

Hulladékgazdálkodás:

2021. I. negyedévi hulladékgyűjtés járatterv

Elkülönítetten gyűjtött üveg hulladékok:

Hulladékgyűjtő szigetek Hatvan közigazgatási területén:

 1. 1972/2             Hatvan, Bálvány utcai piacnál
 2. 1184                 Hatvan, Béke úti ABC-vel szemben
 3. 1731                  Hatvan, Fürdő utca – Teleki utca sarok
 4. 5330/2            Hatvan, Radnóti tér (Cukorgyár bejárat)
 5. 857/1               Hatvan, Apafi utca 37/A.
 6. 2604                Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.
 7. 510/3               Hatvan, Mészáros Lázár út
 8. 5412/68          Hatvan, Gedeon Béla utca
 9. 892/1               Hatvan, Esze Tamás utca
 10. 3978/38          Hatvan, Horváth Mihály út (áruház mellett)
 11. 3978/60          Hatvan, Hajós Alfréd utca
 12. 2738/10           Hatvan, Kastélykert utcai lakótelep
 13. 4568/54           Hatvan, Dózsa téri parkoló
 14. 4311                   Hatvan, Delelő utca – Kisfaludy utca
 15. 2763/2              Hatvan, Ifjúság útja – Vas Gereben utca
 16. 3978/59            Hatvan, Kazinczy utca 38.
 17. 4251                   Hatvan, Csányi úti piac előtt
 18. 3415                   Hatvan, Hegyalja út (lyukhíd mellett)
 19. 5235/22            Hatvan, Hatvanas utca (lakótelepen)
 20. 4930                  Hatvan, Batthyány utca sarkán
 21. 762                     Hatvan, Kölcsey Ferenc utca 2

 

Hulladékudvar üzemeltetési rendje:

Zöldhulladék-gyűjtés és lomtalanítás:

A lomtalanítás körébe tartozó lomhulladékot a közszolgáltató (Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft.) házhoz menő (ingatlanonként) rendszerben látja el évente legalább egy alkalommal.

A zöld hulladék gyűjtés megszervezéséről és lebonyolításáról a közszolgáltató gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendeletben meghatározott gyakoriság szerint.

Veszélyes hulladékgyűjtő akciónap:

Hatvan város nagy hangsúlyt fordít a szelektív gyűjtési rendszer kialakítására, valamint a veszélyes hulladékok ártalmatlanításának megoldására.

Hatvan Város Önkormányzata lakossági veszélyes hulladékgyűjtő akciónapokat szervez évente két alkalommal (tavasszal és ősszel), melynek keretében pl.: akkumulátorok, gumiabroncsok, elektronikai hulladékok, festék maradékok stb. adhatók le.

 

Fakivágási ügyintézés:

Ügy leírása:

 • Hatvan város közterületén lévő fa, cserje (a továbbiakban: fás szárú növény) kivágására vonatkozó engedélykérelmet a Hatvan Város Jegyzője bírálja el.
 • A kérelmet a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti formanyomtatványon nyújtható be a Hatvani Polgármesteri Hivatal Műszaki és Városfejlesztési Irodájához.
 • A kérelemben/bejelentésben meg kell jelölni a kivágandó fás szárú növény pontos elhelyezkedését, fajtáját, törzsátmérőjét, kivágásának indokát, kivitelezését, valamint a fás szárú növény tervezett pótlását.
 • Az engedélyezési/bejelentési eljárás illetékmentes.
 • A hatóság megvizsgálja, hogy a kérelem tartalmazza-e a jogszabályban előírt kötelező elemeket, amennyiben nem, hiánypótlásra vagy a tényállás tisztázására hívja fel az ügyfelet.
 • Az engedélyezési/bejelentési eljárás során a hatóság az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során felmerült más kérdésben végzést bocsát ki.

Ügyintézés helye:

Hatvani Polgármesteri Hivatal Műszaki és Városfejlesztési Iroda / környezetvédelmi ügyintéző

(3000 Hatvan, Kossuth tér 2.)
Tel.: 0637/ 542-348

Vonatkozó jogszabályok:

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi törvény,
a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet,
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,
a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 17/2016. (VII. 1.) önkormányzati rendelet.

Link: Fakivágási engedélykérelem


Avar és kerti hulladék nyílttéri égetése:

Az avar- és kerti hulladékot elsősorban hasznosítással lehet ártalmatlanítani, amely a komposztálás és a mulcsozás, más néven talajtakarás. Komposztálással a szerves hulladék humuszszerű anyaggá alakítható, a mulcsozás pedig védi a talajt az erózió, a víz és a szél káros hatásai ellen.

Az avart- és kerti hulladékot száraz állapotban, megfelelő légköri viszonyok mellett, szélcsendes időszakban lehet égetni úgy, hogy az a környezetet ne zavarja.

Tüzet gyújtani csak megfelelően kialakított helyen lehet, ahol a tűz a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, kárt nem okoz.

Az avar- és kerti hulladék nem tartalmazhat környezetre veszélyes, káros, szennyező anyagot.

Aki avart- és kerti hulladékot éget, az köteles a tűz őrzéséről folyamatosan gondoskodni, a helyszínen olyan eszközöket, felszereléseket készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, vagy a tűz eloltható.

Veszély esetén a tüzet azonnal el kell oltani, a parázslást meg kell szüntetni.

Az avar- és kerti hulladék – ha jogszabály másként nem rendelkezik – hétfői és pénteki napokon, 9.00 és 18.00 óra közötti időszakban égethető.

Amennyiben az ország vagy Heves megye területére kiterjedő fokozott tűzveszély miatt a hatóságok által tűzgyújtási tilalom kerül elrendelésre, úgy annak időtartama alatt az avar- és kerti hulladék égetése Hatvan város közigazgatási területén is tilos.


Kártevők elleni védekezés:

Ősszel, az első fagyok beálltával a rágcsálók is megjelennek a házak környékén, búvóhelyet, táplálékot keresve, de a rossz higiéniás viszonyok is csalogatóak, ezért megelőzésképp a búvóhely felszámolása szükséges.

A fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. §-a szerint:

“(4) Az egészségügyi kártevők ellen védekezésről, az ehhez szükséges anyagok és eszközök beszerzéséről, a költségek fedezéséről, valamint a szükséges rendszabályok és eljárások végrehajtásáról az érintett terület vagy épület tulajdonosa (bérlője, használója, kezelője), illetőleg a gazdálkodó szerv vezetője vagy üzemeltetője köteles gondoskodni.

(5) Amennyiben a fenntartó a (4) bekezdésében foglaltaknak nem tesz eleget, a járási népegészségügyi osztály kötelezi az egészségügyi kártevők elleni védekezésre.”

Hatvan Város Önkormányzata a város egyes közterületein elvégzendő rágcsálómentesítési feladatok ellátásáról vállalkozó útján gondoskodik.

A közterületi rágcsálóírtással kapcsolatban a Műszaki és Városfejlesztési Irodán bejelentést tehet személyesen, illetve a 37/542-348-as telefonszámon.

A rágcsálók elleni sikeres irtása és megelőzése érdekében kérjük a lakosság együttműködését a védekezésben!

Elhullott állatok begyűjtése, kóbor ebek befogása:

Hatvan város területén az önkormányzati tulajdonú közterületeken, ingatlanokon keletkező állati tetemek begyűjtéséről és elszállításáról Hatvan Város Önkormányzata köteles gondoskodni.

Amennyiben Hatvan város közigazgatási területén kóbor ebet lát kérjük jelezze a Hatvani Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján (telefonszám: 06/37 542-306) vagy értesítse a városi gyepmestert az alábbi telefonszámon:

Városi gyepmester: 06-30/ 464-1380

 

Parlagfű elleni védekezés:

Az allergén növény Magyarországon minden ötödik embernek okoz panaszokat, irtását rendeletben – 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól – szabályozzák.

Hatvan Város Önkormányzata minden évben akciónapot szervez a parlagfűvel borított területek feltérképezésére polgárőrök, hegyőrség és más civil egyesületek bevonásával.

Azok akik elmulasztották kötelességüket, az önkormányzat közérdekű védekezést rendelhet el, amelynek a költségét a ingatlantulajdonosra terhelik.

Mindezekre tekintettel kérjük a Hatvan területén termőföld tulajdonnal, vagy földhasználati joggal rendelkezőket, hogy végezzék el a területeik parlagfű mentesítését, hiszen ezzel nem kizárólag a növényvédelmi bírság kiszabását kerülhetik el, hanem segítséget nyújthatnak a környezetükben élő allergiás megbetegedésben szenvedő gyermeknek, felnőttnek és idős embernek is.

Zöldülő város

Kedvezmények

Hírek, Információk

HATVANI HACS

Kalandbringa

Értékpapírszámla

Start-értékpapírszámla