Menu

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Általános információk:

Cím: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

Postacím: 3001 Hatvan, Pf.: 26.

Telefon: 37/542-300 | Fax: 37/345-455

E-mail: jegyzo@hatvan.hu

 

Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Telefon: 37/542-300

E-mail: ugyfelszolgalat@hatvan.hu

 

Ellenőrzött bejelentés:

Az ellenőrzött bejelentés céljából közzétett e-mail cím:
bejelentes@hatvan.hu

 

Ügyfélfogadási rend

Kérjük a Tisztelt Ügyfeleket – tekintettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus járvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében –, hogy amennyiben az egyéni érdekeiket nem sérti, vagy veszélyezteti, az ügyeik intézése során az elektronikus ügyintézést részesítsék előnyben.

A Hatvani Polgármesteri Hivatal ügyintézői telefonon és a hivatali e-mail címeken keresztül továbbra is megadják a kellő felvilágosítást és az ügyfelek rendelkezésére állnak. Az egyes szervezeti egységek és ügyintézők elérhetőségei megtalálhatóak a www.hatvan.hu internetes oldalon az Ügyintézés / Polgármesteri Hivatal menüpontban.

A hivatal 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. szám alatti épületében 2020. november 5. napjától személyes ügyintézésre – az étkezési térítési díj befizetését kivéve – csak indokolt esetben, kizárólag az ügyintézővel telefonon előzetesen egyeztetett időpontban van lehetőség az Ügyfélszolgálaton

hétfői, szerdai és pénteki napokon 7.30 órától 12.00 óráig.

Az Újhatvani Ügyfélszolgálati Irodán (3000 Hatvan, Bezerédi u. 2.) 2020. november 5. napjától személyes ügyintézésre szintén csak indokolt esetben, kizárólag az ügyintézővel telefonon előzetesen egyeztetett időpontban van lehetőség. A helyiségben egyszerre csak egy ügyfél tartózkodhat. Az ügyfélfogadási rend a következő:

Hétfő, szerda, péntek                       8.00 órától 12.00 óráig

Kedd, csütörtök                              12.00 órától 16.00 óráig

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés h) pont ha) alpontja alapján az ügyfélszolgálatokon történő tartózkodás idején az ügyfelek kötelesek orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

A személyes ügyintézés során továbbá be kell tartani az Operatív Törzs által javasolt, a személyek közötti legalább 1,5 méter védőtávolságot.

A hivatal házipénztárának működése felfüggesztésre került. A pénztárból kifizetendő juttatások postai úton kerülnek kifizetésre.

Az ügyfélfogadási rend módosulása miatt felmerülő esetleges kellemetlenségekért ezúton is a Tisztelt Ügyfelek szíves megértését kérjük!

 

HIVATALI ELÉRHETŐSÉGEK

 

Szabályzatok:

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Közterületi térfigyelő kamerarendszer adatkezelési szabályzata

A Hatvani Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben működő kamerarendszer üzemeltetésére vonatkozó szabályzat

Információátadási szabályzat

Egyéb dokumentumok:

Adatvédelmi Tájékoztató

Közterületi térfigyelő rendszer

Személyszállítási közszolgáltatási tevékenységéről szóló összevont jelentés

Nyilvántartás a várakozási díjakból és pótdíjakból eredő bevételekről, valamint azok felhasználásáról

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés

Hatvan városban található ivókutak, közkifolyók

Zöldülő város

Kedvezmények

Hírek, Információk

HATVANI HACS

Kalandbringa

Értékpapírszámla

Start-értékpapírszámla