Menu

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Általános információk:

Cím: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

Postacím: 3001 Hatvan, Pf.: 26.

Telefon: 37/542-300 | Fax: 37/345-455

E-mail: jegyzo@hatvan.hu

 

Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Telefon: 37/542-300

E-mail: ugyfelszolgalat@hatvan.hu

 

Ügyfélfogadási rend

A Hatvani Polgármesteri Hivatal valamennyi szervezeti egységénél az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 2020. március 18. napjától határozatlan ideig az ügyfélfogadás szünetel.  

A hivatal ügyintézői telefonon és a hivatali e-mail címeken keresztül továbbra is megadják a kellő felvilágosítást és rendelkezésre állnak. Kérjük, hogy a beadványokat, kérelmeket postai úton vagy elektronikus formában (e-mail, ügyfélkapu, hivatali kapu) szíveskedjenek a hivatal részére eljuttatni. 

A hivatal házipénztárának működése felfüggesztésre kerül. A pénztárból kifizetendő juttatások postai úton kerülnek kifizetésre. 

Az ügyfélfogadási rend szünetelése miatt felmerülő esetleges kellemetlenségekért ezúton is a Tisztelt Ügyfelek szíves megértését kérjük! 

 

HIVATALI ELÉRHETŐSÉGEK

 

Szabályzatok:

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Közterületi térfigyelő kamerarendszer adatkezelési szabályzata

A Hatvani Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben működő kamerarendszer üzemeltetésére vonatkozó szabályzat

Információátadási szabályzat

Egyéb dokumentumok:

Adatvédelmi Tájékoztató

Közterületi térfigyelő rendszer

Személyszállítási közszolgáltatási tevékenységéről szóló összevont jelentés

Nyilvántartás a várakozási díjakból és pótdíjakból eredő bevételekről, valamint azok felhasználásáról

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés

Hatvan városban található ivókutak, közkifolyók

Zöldülő város

Kedvezmények

Hírek, Információk

HATVANI HACS

Kalandbringa