Menu

TESTÜLETI ÜLÉSEK – Előterjesztések

2022. ÉVI ELŐTERJESZTÉSEK

35-Beszámoló a 2021. évben elvégzett környezetvédelmi feladatokról
34-Előterjesztés a 2022. évre szükséges egynyári virágok, balkonnövények és muskátlik beszerzése
33-Előterjesztés parkoláskövető- és észleléskezelő rendszer fenntartás
32-Előterjesztés hatvan.hu honlap üzemeltetése
31-Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal őrzés-védelem
30-Előterjesztés az E.ON Energiamegoldások Kft. szándéknyilatkozat jóváhagyás
29-Előterjesztés a Hatvan városi köztemető és az Újhatvani köztemető sírhelygazdálkodási terv
28-Előterjesztés közterület rendezési munkáról
27-Előterjesztés a hatvani 2649per1-2682 helyrajzi számú földrészletek telekalakítás
26-Előterjesztés Adó Osztály helyiségeinél erősáramú elosztó kiépítése
25-Előterjesztés Adó Osztály és Pályázati Osztály helyiségeiben gyengeáramú hálózat felújítása
24-Előterjesztés a 349per2020. (XII. 10.) számú polgármesteri határozat módosítása
23-Előterjesztés Százszorszép Óvoda pályázathoz szükséges fenntartói nyilatkozatok megadása
22-Előterjesztés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati felhívásra benyújtandó pályázatról
21-Előterjesztés a Hatvani Multifunkcionális Sport-és Rendezvénycsarnok ideiglenes út elbontás
20-Előterjesztés FC Hatvan részére pénzeszköz átadás-Jégcsarnok beruházáshoz végszámla
19 Előterjesztés településrendezési eszközök módosításának megindítása, változtatási tilalom elrendelése
18-Előterjesztés Polgárőrség támogatás 2022. évi felhasználása
17-Előterjesztés Diáksport Bizottságok beszámolói
16-Előterjesztés hivatásos szervekkel megállapodások kötése
15-Előterjesztés iskolai körzethatárok véleményezése
14-Előterjesztés polgármester illetmény, költségtérítés
13-Előterjesztés alpolgármesterek tiszteletdíj, költségtérítés
12-Előterjesztés Szociális Szolgálat intézményvezető illetmény emelés
11-Előterjesztés intézményvezetői bérek emelése
09-Előterjesztés óvodák SZMSZ, házirend, pedagógiai program véleményezése
08-Előterjesztés Szociális Szolgálat alapító okirat, SZMSZ módosítás
06-Előterjesztés Polgármesteri Hivatal alapító okirat módosítás
05-Előterjesztés önkormányzati tevékenységek módosítása
04-Előterjesztés kulturális intézmények alapító okiratainak módosítása
03-Előterjesztés Grassalkovich Művelődási Ház igazgatói pályázat elbírálás
02-Előterjesztésa Hatvan Kártyáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról
00-Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
00-KT MEGHÍVÓ 2022.01.27.
+Előterjesztés a Hatvan, Ifjúság útja 7. lakás felújítás
+Előterjesztés a Hatvani Strandfürdő közbeszerzési eljárás indítása
+Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal épület Adóügyi Osztály irodahelyiségének a padlócsere
+Előterjesztés az újhatvani orvosi rendelők feliratozási munkáiról
+Előterjesztés forgalomtechnikai elemek beépítésével kapcsolatos döntésekről
00-Meghívó_2022február24
00-Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
01-Előterjesztés szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáról
02-Előterjesztés Gazdasági Szolgáltató Kft. üzleti terv
03-Előterjesztés Közétkeztetési Kft. üzleti terv
04-Előterjesztés Média Kft. üzleti terv
05-Előterjesztés Sportcsarnok Üzemeltető Kft. üzleti terv
06-Előterjesztés Szolgáltató Kft. üzleti terv
07-Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének elfogadása
08-Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség
09-Előterjesztés Önkormányzat 2021. évi költségvetési renedelet módosítása
10-Előterjesztés Hatvan és Környéke Társulás 2021. költségvetés mód és 2022. költségvetés
11-Előterjesztés illetménykiegészítés, illetményalap rendelet módosítás
12-Előterjesztés a Hatvani Polgármesteri Hivatal szabályzatainak jóváhagyásáról
13-Előterjesztés az önkormányzati fenntartású kulturális intézmények vezetőinek béremeléséről
14-Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóról és a 2022. évi munkaterv jóváhagyásáról
15-Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház 2021. évi beszámolójáról és 2022. évi munkatervéről
16-Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2021. évi beszámolójáról és a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 2022. évi munkatervéről
17-Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház 2021. évi beszámolójáról
18-Előterjesztés Alapítvány a hatvani I. István Általános Iskola támogatására – támogatás
19-Előterjesztés fiatalok életkezdési támogatásának megállapításáról
20-Előterjesztés a kiemelt sportegyesületek 2021. évi működéséről
21-Beszámoló az önkormányzat 2021. évi közfoglalkoztatási feladatainak ellátásáról
22-Előterjesztés a Kutyaszív Állatmentő Közhasznú Alapítvány megbízási szerződésének módosításáról
23-Előterjesztés a „Családbarát Hely tanúsító védjegy” megújításáról
24-Előterjesztés a „Nemzeti Tehetség Program” című pályázati felhívásra benyújtott pályázat utólagos jóváhagyásáról
25-Előterjesztés a „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” című pályázati felhívásra benyújtandó pályázatról
26-Előterjesztés a „Futópálya kialakítása” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről
27-Előterjesztés a „Hatvani Strandfürdő területén található úszómedence hidegburkolatának felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről
28-Előterjesztés a 45_2022. (I.27.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról
29-Előterjesztés a 2022. évi útkarbantartási feladattervről
30-Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak karbantartásáról
31-Előterjesztés a hatvani 5040 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett szolgalmi joggal kapcsolatos döntésről
32-Előterjesztés a Tabán út 22. (IV. 15.) alatti ingatlanra vonatkozó elő -és visszavásárlási jogról
33-Előterjesztés közterületen történő használt sütőolaj gyűjtésével kapcsolatos döntésekről
34-Beszámoló a 2021. évi intézményfelújítási keret felhasználásáról
35-Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2021. évi felhasználásáról, valamint javaslat a 2022. évi felhasználásra
36-Beszámoló a Hatvan városi köztemető és az Újhatvani köztemető bevételeiről és kiadásairól
37-Beszámoló polgármesteri átruházott hatáskörökről38-Beszámoló a jegyző átruházott hatáskörben eljárva meghozott döntéseiről
39-Beszámoló a Jogi és Ellenőrzési Bizottság átruházott határozatáról KT
40-Beszámoló az Oktatási Bizottság átruházott határozatairól KT
41-Beszámoló Pénzügyi Bizottság átruházott határozatai KT
42-Beszámoló a Szociális és Lakásügyi Bizottság átruházott hatáskörben hozott határozatainak végrehajtásáról
+Beszámoló sportcsarnok építése, tárgyalások eredménye
+Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsa ülésének napirendi pontjairól
+Előterjesztés az Alapítvány a hatvani I. István támogatására 2021 évi támogatási maradványösszegének 2022 évi felhasználásáról
+Előterjesztés Hatvan és Környéke Társulás 2022. közbeszerzési terv és közbeszerzési szakértő
+Előterjesztés Hatvan és Környéke Társulás vagyonkezelési szerződés módosítása
+Előterjesztés Média Kft. közszolgáltatási szerződés módosítás
00-Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról00-Meghívó_2022márc31
01-Előterjesztés Hatvan város tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről szóló beszámolóról
02-Beszámoló a Polgárőrség 2021. évi munkájáról
03-Előterjesztés gazdasági társaságok támogatási szerződései
04-Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló 32_2021. (X.29.) önkormányzati rendelet módósításáról
05-Előterjesztésaz egyes anyakönyvi szolgáltatások engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 16_2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
06-Előterjesztés a köznevelési koncepció 2021. évi beszámolójáról
07-Előterjesztés a Brunszvik Teréz Óvoda intézményvezetői pályázat kiírásáról
08-Előterjesztés óvodák továbbképzési programja
09-Előterjesztés a hatvani diáksport fejkvóta 2022. évi támogatásáról
10-Előterjesztés a Heves Megyei Diáksport Tanáccsal kötendő együttműködési megállapodásokról
11-Előterjesztés a sportegyesületekkel megkötendő együttműködési megállapodásokról
12-Előterjesztés a Civil Alap 2022. évi februári pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról
13-Előterjesztés 3. sz. fogorvosi körzet rendelés változás szerződés módosítás
14-Előterjesztés Hatvan város logójának használata
15-Előterjesztés TILMA Alapítvány támogatása
16-Előterjesztés Hatvani Tűzkerék Alapítvány támogatása
17-Előterjesztés az Art Cafe 60 Egyesület pályázatának megvalósításához szükséges anyagi hozzájárulásról
18-Előterjesztés a köztemetési feladat ellátásáról szóló szerződés rendes felmondás útján történő megszünetéséről, új feladat ellátási szer
19-Előterjesztés a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hatvan város területén végzett munkájáról és fejlesztési terveiről
20-Előterjesztés a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv elfogadásáról
21-Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
22-Előterjesztés a Bölcsődei nevelés fejlesztése tárgyú pályázati felhívásra benyújtott pályázat utólagos jóváhagyásáról
23-Előterjesztés a Bölcsődei nevelés fejlesztése tárgyú pályázati felhíváshoz kapcsolódó együttműködési megállapodások megkötéséről
24-Előterjesztés bölcsőde létesítéséhez szükséges ingatlanok vásárlásáról
25-Előterjesztés a hatvani 2603 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos döntésekről
26-Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Futball Club Hatvan egyesület részére
27-Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról az Újhatvani egészségházban váróhelyiségek lehatárolásához
28-Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a hatvani 0369_23 hrsz.-ú ingatlan vízellátása és szennyvíz elvezetése érdekében
29-Előterjesztés távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó szerződések módosításáról
30-Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos döntésekről
+Eloterjesztes-megitelt-tamogatashoz-kapcsolodo-dontesrol
+Előterjesztés Üzemeltető Kft. ügyvezető
+Előterjesztés Hatvani Média Kft. ügyvezető
+Előterjesztés a víziközművek energiahatékonyságának fejlesztéséről
00-Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
00-Meghívó_2022ápr2801-Előterjesztés Gazdasági Szolgáltató Kft. beszámoló
02-Előterjesztés Közétkeztetési Kft. beszámoló
03-Előterjesztés Média Kft. beszámoló
04-Előterjesztés Sporcsarnok Üzemeltető Kft. beszámoló
05-Előterjesztés Szolgáltató Kft. beszámoló
06-Előterjesztés Üzemeltető Kft. Média Kft. beolvadás
07-Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásról, annak pénzügyi teljesítéséről és zárszámadásáról
08-Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi adóztatási tevékenységéről
09-Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi éves belső ellenőrzési jelentéséről
10-Tájékoztató Hatvan város védőnői szolgálatainak 2021. évi tevékenységéről
11-Tájékoztató Hatvan város egészségügyi helyzetéről a 2021. évre vonatkozóan
12-Beszámoló az önkormányzat 2021. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról
13-Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról
14-Előterjesztés főépítész megbízási szerződés módosítás
15-Előterjesztés az „Országos Pályaépítési Programban (OPP) épült műfüves pályák felújítása” című pályázati felhívásra benyújtandó pályázatról
16-Előterjesztés a Hatvani Bajza József Gimnázium bővítésével kapcsolatos döntésekről
17-Előterjesztés bölcsőde kiviteli tervének elkészíttetésével kapcsolatos döntésről
18-Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos döntésekről
19-Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola részére
20-Előterjesztés a Hatvan, Mártírok útja 8. fsz 3. értékesítésére vonatkozó pályázat kiírásáról
21-Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos döntésekről
+Előterjesztés a „Futópálya kialakítása” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről
+Előterjesztés a „VárosFa Program” című pályázati felhívásra benyújtandó pályázatról
+Előterjesztés a Robert Bosch út és a hatvani 03601 hrsz.-ú közút megnevezésű ingatlanokon létesült ivóvíz és szennyvíz-közmű vezetékek önkormányzati tulajdonba ke

Korábbi évek előterjesztései

Zöldülő város

Kedvezmények

Hírek, Információk

HATVANI HACS

Kalandbringa

Állampapír

Babakötvény