Menu

OKTATÁSI, NEVELÉSI INTÉZMÉNYEK

Telefonszám(ok) 37/341-838
E-mail cím: brunszvik60@gmail.com
Nyitva tartás: 6.30–17.00 | Vezető neve: Tóth Bettina | Cím: 3000 Hatvan, Balassi B. út 44.

A megépítését követően 1983-ban adták át a száz férőhelyes, négy darab tágas, világos csoportszobával rendelkező óvodát. Minden csoportszobához gyermeköltöző és mosdó tartozik, előttük fedett terasz húzódik. Korszerű mozgásfejlesztő eszközökkel felszerelt tornaszoba áll a gyermekek rendelkezésére. Terápiás célzattal alakították ki a játszószobát, melyben labdamedence, függőágy, egyensúlyozó tölcsér is található. A meseszobában vetítések zajlanak. A sószoba a kiemelten kezelt egészségnevelési feladatokat szolgálja, úgy, mint a mezítlábas park is. A helyes közlekedésre nevelés színtere a közlekedési park.
Az óvoda helyi nevelési programja a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelés értékeire épít, mely magába foglalja a teljes gyermeki személyiség fejlesztését tevékenységek által és tevékenységeken keresztül.

Telefonszám(ok) 37/342-065
E-mail cím: meszarosovi@gmail.com | Honlap: csicsergo.wordpress.com
Nyitva tartás: 6.30–17.00 | Vezető neve: Tormáné Tóth Éva | Cím: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.

A Hatvani Csicsergő Óvoda családias, három csoportos, jól felszerelt, minden igényt kielégítő intézmény.
A csoportszobák esztétikusak, egyediek, a gyermekek számára nyugalmat, otthonosságot sugároznak. Az óvoda tornaszobával, fejlesztő szobával, sószobával rendelkezik.
A pedagógiai programmal biztosítja a gyermeki személyiség egészére irányuló fejlődést.
Kiemelten fontos a nemzeti múlt értékeinek tisztelete és a hagyományok őrzése, ápolása.
Céljainak eléréséért folyamatosan erősödő elkötelezettségre és szakmai innovációs készségre építünk, ez a programunk magasabb szintű megvalósításának és a partneri igényeket figyelembe vevő együttműködésnek feltétele.
Olyan óvoda vagyunk, amelynek különös jellemzője az előrelátás és a stratégiai tervezés, innovációra kész, magas szintű szakmai, erkölcsi normáknak, partneri igényeknek való megfelelés.

Telefonszám(ok) 37/341-904
E-mail cím: gesztenyeskert60@gmail.com
Nyitva tartás: 6.00–18.00 | Vezető neve: Bereczkiné Valter Anita | Cím: 3000 Hatvan, Bajcsy Zsilinszky út 10.

A Hatvani Gesztenyéskert Óvoda 6 csoporttal, a telephelyi óvodája, a Mesevilág Óvoda 2 csoporttal működik modern, esztétikus környezetben.
Egyéni sajátosság, hogy a Robert Bosch Elektronikai Kft. és Hatvan Város Önkormányzata együttműködési megállapodása alapján a 2011/2012 tanévtől az óvoda fogadja a Bosch-ban dolgozók gyermekeit.
A helyi pedagógiai program a „Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program” adaptálásával valósul meg.
A szülők által igényelhető szolgáltatások a zene-ovi, játékos angol, ovi-foci, láb- és gerinctorna, bibliai ismeretek, korcsolyázás, nagycsoportosak részére ingyen úszás, havi zenés és meseelőadások helyben, külsős művészek előadásában.

Telefonszám(ok) 37/341-634
E-mail cím: napsugarovi60@gmail.com
Nyitva tartás: 6.30–17.00 | Vezető neve: Takóné Kovács Judit | Cím: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.

A Hatvani Napsugár Óvoda 4 csoportban, 100 férőhellyel biztosítja az óvodai nevelést, ellátást a város szívében. Az óvoda több mint 50 éve nyitotta ki kapuit a körzetében élő óvodás korú gyermekek és szüleik számára.
Az intézmény választott nevelési programja a Nagy Jenőné-féle Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program, hogy minél több élményhez juttatva fejlődjön a gyermekek személyisége. A művészet eszközeivel kívánunk hatnia a gyermekekre.
Kiemelkedő szerepet tölt be a mindennapi munkánkban az egészséges életmódra nevelés. Alapítványunk és a Szülők támogatásával, valamint pályázatok segítségével sikerült kialakítani só barlangot fény terápiával és só homokozót.
Árnyas játszó udvarunkon minden csoportunknak saját udvarrésze van, ahol homokozók, mozgásfejlesztő játékok, hinták, motoros pálya és műfüves ovi –foci pálya várja a hozzánk járó gyerekeket.
Zöld óvoda cím birtokosa óvodánk.
Óvodánk regisztrált tehetség pont. A négy műhelyben a nagycsoportosok egyéni kibontakoztatása a célunk, megtalálni a bennük rejlő tehetség csírákat.
A néphagyományok átörökítésére nagy hangsúlyt fektetünk, ez óvodánk erőssége. Óvodánk apraja, nagyja résztvevője a rendezvényeknek.
Büszke vagyok az itt dolgozókra, mert a Napsugár Óvoda iránt elkötelezettek, összetartóak, segítik egymást.
Mindennapjaink történéseiről fotók segítségével bepillantást kapnak a szülők, láthatják, mi minden történik gyermekükkel az óvodában. Ezzel részesei a legszebb kornak a felhőtlen óvodás éveknek.

Telefonszám(ok) 37/342-404
E-mail cím: szazszorszep60@gmail.com | Honlap: https://www.szazszorszep60.hu/
Nyitva tartás: 6.30–17.30 | Vezető neve: Nagyné Kiss Gabriella | Cím: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.

A Hatvani Százszorszép Óvoda 6 csoportos, 150 férőhelyes, emeletes óvoda. 2015-ben az épület külső homlokzata teljesen megújult. Programjuk az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” program. Jelmondatuk: „Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre!” Az intézmény 2013-tól tehetségpont. Az óvoda tehetséggondozó programjában minden nagycsoportos korú gyermeknek lehetősége van a legjobb képességének megfelelő tehetségműhelyben tevékenykedni. A gyerekek mozgásának fejlesztését a Mozgáskotta módszer alkalmazása is segíti. A modern udvari játékokon kívül KRESZ park is a gyermekek rendelkezésére áll. Az óvodások egészségének védelme érdekében SÓSZOBÁT is kialakítottak az épületben.

Telefonszám(ok) 37/342 203
E-mail cím: varazskapuovi@gmail.com
Nyitva tartás: 6.30–17.00 | Vezető neve: Varsányiné Kondek Mónika | Cím: 3000 Hatvan, Jókai u. 9.

A Hatvani Varázskapu Óvoda, az újhatvani városrészben, kertvárosi környezetben helyezkedik el. Három csoportban, 84 férőhelyen gondoskodnak a kisgyermekek neveléséről.
Az óvoda 1999-ben vezette be Nagy Jenőné: „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című alternatív pedagógiai programját, melynek megvalósításában a néphagyományokra építve igazi értékeket közvetítenek az intézmény óvodapedagógusai, és „Csak tiszta forrásból” merítenek.
2007-ben az óvodát a szakmai munka elismeréseként a program alkotója Bázisóvodává avatta. Az intézmény 2010-től Tehetségpontként működik, és 2013-ban Akkreditált Kiváló Tehetségpont lett.

NTP-OTKP-18 pályázat

https://hatvanihirlap.hu/tehetsegeket-gondoznak-a-varazskapuban/
https://hatvanihirlap.hu/a-varazskapu-ovoda-projektzaro-esemenyt-tartott/

Telefonszám(ok) 37/342-338
E-mail cím: vorosmarty60@gmail.com | Honlap: www.vorosmartyovi60.hu
Nyitva tartás: 6.30–17.00 | Vezető neve: Sármányné Őszi Krisztina | Cím: 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.

A település kertvárosi övezetében helyezkedik el a város legrégebbi óvodája, a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda.
A háromcsoportos, 80 gyermek befogadására alkalmas intézmény 1900-ban, eredetileg is óvodának épült. A Hatvan életében komoly, gazdag múlttal rendelkező óvodát a jellegzetes „rópla” téglaborítás, a város egyik ikonikus épületévé emelte.
Az óvoda nevelőtestülete, a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program adaptációja alapján végzi nevelőmunkáját, a gyermekek kíváncsiságára építve, melyben kiemelt szerepet kap a kommunikáció és a kooperáció.
A napi rendszerességgel megjelenő mese-vers és mozgás tevékenység mellett, külön figyelmet kap a tehetséges és a felzárkóztatásra szoruló gyermekek fejlesztése.
A mindennapi életet meghatározó játék feltételeinek helyet adó csoportszobák és az udvar a gyermekek életkori sajátosságaikhoz lett kialakítva.
A tornaszobába telepített „sófal” és „sógenerátor”, a csoportszobákban a „sóhomokozó” segíti az egészségesebb környezet biztosítását a gyerekek számára.

Telefonszám(ok): 37/342-123, 06 30/592-15-27
E-mail cím: igazgato@otossuli.hu | Honlap: www.otossuli.hu
Nyitva tartás: 6.30-17.00 | Vezető neve: Kutalik Márta | Cím: 3000 Hatvan, Szabadság út 13.

Az intézmény 1979-ben nyílt meg, azóta folyamatosan fejlődik, megújul. Külső, modern arculatával Hatvan város egyik büszkesége. Hatalmas udvarral és játszótérrel rendelkezik. Szép, otthonos környezetben, korszerűen felszerelt tantermekben tanulhatnak a diákok. Családbarát, nyitott iskola, a nevelőtestületet jól felkészült, lelkiismeretes, hivatásukat és a gyermekeket szerető, innovatív pedagógusok alkotják. Újító törekvésekkel, szemléletmódváltással folyamatosan fejlődik az intézmény.
A 2015/2016. tanévben 13 osztályban tanulnak a gyermekek.. Az 1. és 2. osztályok egész napos iskolarendszerben működnek. A diákok már az 1. évfolyamtól kezdve tanulnak informatikát és idegen nyelveket. Változatos tanórán kívüli foglalkozások közül választhatnak a tanulók. Az intézményben új módszerek bevezetésével igyekeznek megfelelni a kor kihívásainak, a partnerek elvárásainak.

Telefonszám(ok) 37/341-255, 37/540-118
E-mail cím: kodalyzoltan@gmail.com | Honlap: www.kodalysuli.hu
Nyitva tartás: 6:30 – 17:00 | Vezető neve: Jagodics István | Cím: 3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2

A Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola férőhelyszáma 440. A 2015/2016. tanévben évfolyamonként 2 osztály van, kivéve a 3. évfolyamot, ahol 3 párhuzamos osztály működik.
Az 1-2. évfolyamon egész napos, iskolaotthonos formában tanulnak a gyerekek. A 3-4. évfolyamon napközit biztosítanak, míg az 5-8. osztályos tanulók tanulószobát vehetnek igénybe.
A tanórán kívüli délutáni szabadidős tevékenységeket a magas látogatottság jellemzi (szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások, sportkörök, felzárkóztató és fejlesztő foglalkozások, énekkar).
Az intézmény fő jellemzői:
– értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógiai program
– emelt szintű ének-zene oktatás
– Akkreditált Kiváló Tehetségpont
– Ökoiskola

Telefonszám(ok) 37/342-791
E-mail cím: kossuth60@gmail.com | Honlap: http://kossuth-hatvan.hu
Nyitva tartás: 7:00-17:00 | Vezető neve: Polonkai Zoltánné | Cím: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.

A Kossuth téren áll a város önerejéből 1893-1894-ben épített egyemeletes palotaszerű iskolaház, melynek homlokzatára a “HATVAN A TANÜGYNEK” feliratot vésték.
Ez ma a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola.
A 450 férőhelyes intézményben a 2015/2016. tanévben 16 tanulócsoport működik. A gyermekek csoportbontásban tanulják az 1-8 évfolyamon az informatikát, 3-8. évfolyamon az idegen nyelvet, 5-8. évfolyamon a technikát és 7-8. évfolyamon a matematikát.
1999-től a belső gondozási rendszert alkalmazzák – a tehetséggondozás és felzárkóztatás segítése. Az iskola 2013-tól Akkreditált Kiváló Tehetségpont, 2014-től működik a térségi Tehetségsegítő Tanács. Több éve a Heves megye legjobb versenyeredményeivel rendelkező városi általános iskolája díjat tudhatja magáénak..

Telefonszám(ok) 37/341-926
E-mail cím: katolikusiskola.hatvan@gmail.com | Honlap: ujhatvan.ekif.hu
Nyitva tartás: 6.30-17.00 | Vezető neve: Pozsár Andrea | Cím: 3000 Hatvan, Rákóczi u. 4.

Az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola 2011 óta színesíti Hatvan város oktatási palettáját. Az iskola 208 férőhelyes. Megalakulása óta 100%-os az intézmény kihasználtsága.
Fenntartója a Váci Egyházmegye Ordináriusa. Vallásilag elkötelezett intézmény. Körzethatára nincs. Szeretettel várják a vidéki tanulókat is.
Évfolyamonként egy osztállyal működnek. Negyedik osztálytól emelt szintű matematikát oktatnak csoportbontásban. Angol és német nyelv tanítását tudják biztosítani, szintén csoportbontásban.
Általános tantervvel működő, gyermek- és emberközpontú nevelőiskolának vallják magunkat, ahol az emberi értékek minél teljesebb kibontakoztatása a cél.

Telefonszám(ok) 37/341-875
E-mail cím: szentistvan.hatvan@gmail.com | szentistvan.titkarsag.hatvan@gmail.com | Honlap: www.szentistvan-hatvan.hu
Nyitva tartás: 6.00–18.00 | Vezető neve: Kovács János | Cím: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.

Az intézmény 1959. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit az újhatvani gyerekek előtt. A 16 tanuló csoport oktatását 8 tanteremben váltótanítással oldották meg. Az 1970-es években az emelt szintű idegen nyelv (orosz, angol) tanítása lett az iskola főprofilja. Kialakították a szaktantermi rendszert a felső tagozaton. A növekvő gyermeklétszám szükségessé tette az épület bővítését. Az új épületrész 1984. szeptember 1-jére készült el.
2012-ben bevezetésre került a néptánc oktatása. A Robert Bosch Elektronika Kft., Hatvan Város Önkormányzata, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között 2013-ban létrejött együttműködés alapján „Bosch-osztály” indítására kerül sor minden tanévben. A 2015/2016. tanév során 19 osztályban közel 400 diák tanul. A tárgyi feltételek jelentősen javultak, hiszen műfüves futballpálya, valamint táncterem átadására került sor.

Telefonszám(ok) 37/341-551
E-mail cím: lesznai@lesznai.hu | Honlap: www.lesznai.hu
Nyitva tartás: 7:00-17:00 | Vezető neve: Vörösné Habó Judit | Cím: 3000 Hatvan, Ratkó József út 10.

Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1975. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit a fogyatékos gyermekek nevelése és oktatása céljából a 3 évestől 23 éves korig. A tanítványok között van, aki tanulásban akadályozott, van, aki értelmileg akadályozott, vannak autisták és vannak halmozottan sérült gyermekek.
A mindennapokban feladat az előírt tananyag oktatásán túl a sérült vagy hiányzó funkciók fejlesztése, kompenzálása. A gyakorlatban ez a készségek és képességek sokrétű fejlesztését, a fogyatékosságok szerint elvárható tudás maximális elérését, a lexikális ismeretek bővítését, a tehetséggondozást és a reális pályaválasztás előkészítését jelenti.
Egyúttal az iskola gyógypedagógusai fejlesztik a többségi óvodákba/iskolákba járó sajátos nevelési igényű gyerekeket is.
Pedagógiai hitvallásuk a szereteten alapuló, biztonságot nyújtó és sikerélményhez hozzásegítő gyógyító pedagógia alkalmazása.

Telefonszám(ok) 37/342-073
E-mail cím: kazizene@freemail.hu | Honlap: kazizene.hu
Nyitva tartás: 09:00–19:00 | Igazgatóhelyettes: Bóka Borbála | Cím: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 36.

A Kocsis Albert Zeneiskola 1955. december 1-jén kezdte meg működését. Az intézményben klasszikus zenét oktatnak a Balassi Bálint úti székhelyen, valamint a Hatvani Szent István Általános Iskolában, a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskolában és a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolában létesített telephelyeken. A 2007-es alapfokú művészeti oktatási intézményeket érintő országos ellenőrzésen kiváló minősítést nyertek, 2013-tól pedig akkreditált kiváló tehetségpontként folytatják a munkát. 300 fő körüli átlagos tanulólétszámmal 5 éves kortól várják a zenét tanulni vágyó gyermekeket, fiatalokat és felnőtteket. Az intézmény pedagógusai tanári hivatásuk gyakorlása mellett komolyzenei hangverseny-sorozatokkal, országos fesztiválokkal Hatvan város és környéke kulturális életének meghatározó szereplői. A zenei pályára készülő növendékek 100%-os felvételi arányt érnek el.

Telefonszám(ok) 37/341-455
E-mail cím: titkarsag@bajza.hu | Honlap: www.bajza.hu
Nyitva tartás: 6.30-20.00 | Vezető neve: Tóth Attiláné Deák Andrea | Cím: 3000 Hatvan, Balassi u. 17.

A Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium nagy múltra visszatekintő intézmény, hiszen a Bajza volt az 1900-as évek elején a város első érettségit adó középiskolája.
Az eltelt több mint 100 év alatt sokat változott az iskola profilja, az oktatott tantárgyak, a tanulók összetétele, az irántunk támasztott elvárások, azonban az alapvető értékek, a tisztelettel, magas színvonalon végzett szakmai munka, a humánum, a tisztesség és gyermekszeretet gondolata végigkísérte az iskola történetét, és jelen van az intézmény munkájában ma is.
A tanítás-tanulás mellett az idők során olyan tevékenységek, rendezvények honosodtak meg, melyek az iskolaközösséghez való kötődést erősítik. Ilyen az októberi gólyabál és elsősök hete, a szalagavató ünnepély, az alapítványi bál, a tavaszi diáknap, a végzősök májusi szerenádja, vidámballagása, illetve a könnyeket fakasztó ballagás, és ilyenek az osztálykirándulások is.
Az iskola a régió egyik legnépszerűbb középiskolája, ahová szívesen jönnek tanulni a felvételi vizsgát sikeresen teljesítő tanulók, hiszen itt mindenki megtalálja a különböző tagozatokon az érdeklődésének megfelelő irányt, legyen az matematika-fizika, biológia-kémia, angol, német, humán, informatika vagy általános szakirány.

Telefonszám(ok) 37/342-844
E-mail cím: damjanich.hatvan@gmail.com | Honlap: www.diszi.hu
Nyitva tartás: 6.30-17.00 | Vezető neve: Vincze Dániel | Cím: 3000 Hatvan, Vécsey utca 2/a.

Damjanich Jánosnak, az 1848/49-es szabadságharc tábornokának és vértanújának nevét 1955-től viseli Hatvan város legnagyobb szakképzési intézménye, az 1890-ben alapított iskola.
Az országban az elsők között itt indult olyan érettségit adó képzés, amelyre szakmunkás bizonyítvány birtokában – életkortól függetlenül – bárki jelentkezhetett. A DISZI-ben Magyarországon elsőként indult kísérleti jellegű 9-10. osztályos képzés, és az intézet tantestülete dolgozta ki azt a kísérleti tantervet, amelyben már akkor kiemelt szerepet kapott az informatikai és idegen nyelvi oktatás. A sok mindent megélt, nagy múltú intézmény a több mint 100 év alatt sokat változott, képzési rendszere hihetetlen mértékben átalakult. Az ide látogató már egy pezsgő életet mutató, és a régióból több mint 1000 tanulót beiskolázó, hatalmas oktatási centrumot láthat.
Az ezredforduló tájékán indul az iskolában a világbanki tanterv alapján működő informatikai és közlekedési szakközépiskolai képzés. Hatvan térségében történt ipari szerkezetváltás pedig olyan új, korszerű, high-tech (csúcstechnológia) szakmai képzéseket indukált, amelyekre méltán lehet büszke Hatvan városa. Megkezdődött a mechatronikai technikus-, és a termelésirányítási és logisztikai szakirányban működő gépipari mérnökasszisztens – képzés. A menedzserasszisztens képzést a Miskolci Egyetem akkreditálta, így a legtehetségesebb tanulók Magyarország legnagyobb campusában folytathatták felsőfokú tanulmányaikat. Természetesen a 9-10. osztályra épülő hagyományos szakképzés is jelen van az iskola falai között.
A pedagógiailag jól felkészült, nagy tapasztalattal bíró tantestületnek köszönhetően a gyakorlati oktatás ma már kabinetrendszerben zajlik. Az iskola földrajzi helyzetéből adódóan a gazdasági egységeknél végzett gyakorlat is rendkívül sokszínű. Az iskolai tanműhely több mint 20 kft.-vel, bt.-vel, magánvállalkozóval, stb. tart munkakapcsolatot, és ha az iskola ez irányú kapcsolatrendszerét szeretnénk jellemezni, több mint 300 gazdasági szereplőt kellene megemlíteni. A munkaerő-piaci viszonyok folyamatos változása megköveteli a naprakész felkészítést, ezért a gyakorlati képzés feltételeit és módszereit folyamatosan korszerűsítik. A Hatvani Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium valóban olyan oktatási központ szerepét tölti be, amely a térség ipari és gazdasági fejlődését jelentősen befolyásolja, hiszen az iskola a területi igényeknek megfelelően foglalkozik a munkanélküliek át- illetve továbbképzésével is.
A DISZI Pedagógiai Programja a készség- és képességfejlesztés. A nevelőtestület méltán büszke arra, hogy tanulóik ma egyetemeken, főiskolákon tanulnak, úgy, hogy a különböző iskolatípusokon keresztül szintről szintre haladva, egyre magasabb végzettségeket szerezhettek, büszkék a mesterré vált sikeres szakemberekre, vállalkozókra, akik a megnövekedett igényekhez igazodva mindig megújulva gyakorolják valaha itt tanult mesterségüket.

Telefonszám(ok) 37/341-594; 37/541-443
E-mail cím: titkarsag@szechenyi60.hu | Honlap: www.szechenyi60.hu
Nyitva tartás: 6.30-17.00 | Vezető neve: Fehér Józsefné | Cím: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6.
Hatvan közoktatási mozaikképében 1967 óta van jelen a Széchenyi István Római Katolikus Gimnázium és Szakgimnáziumban.
Az iskola szakmacsoportos alapozás keretében közgazdasági és informatikai szakmák megszerzésére készíti fel tanulóit.
A szakképzési rendszer átalakulásával a szakképző évfolyamok is keresetté váltak a régióban. 2001-ben akkreditált képzési megállapodás született a Budapesti Gazdasági Főiskolával számviteli szakügyintéző és pénzügyi szakügyintéző OKJ-s szakmák képzésére. A törvényi változások következtében az akkreditált képzés megszűnt iskolánkban, de folyamatosan indítunk érettségire épülő, nappali rendszerű, emelt szintű OKJ-s szakképesítéseket: pénzügyi-számviteli ügyintéző, gazdasági informatikus, informatikai rendszergazda, ügyviteli titkár.
2012. szeptember 1-től a Váci Egyházmegye Ordináriusa tartja fenn az intézményt. Az iskola kinyilvánította a katolikus vallás iránti elkötelezettségét.
A változó társadalmi igényekhez, a törvényi szabályozásokhoz igazodni kell, ezért folyamatosan bővítik a szakképzési palettát. Jelenleg közgazdaság, informatika, ügyvitel ágazati képzést és gimnáziumi oktatást folytatnak, a 2016/2017. tanévtől kezdődően gimnáziumi és egészségügyi ágazati képzést is indítottak.
Olyan iskolát „álmodtak” meg, amelyben a keresztény értékrend a meghatározó, a hagyománytisztelet harmonizál az újra való nyitottsággal, a gyermek- és szakmaszeretet, a szakmai ismeret, a tapasztalat, az elkötelezettség, a sokszínűség, az együttgondolkodás, az egyéniség dominál.

Zöldülő város

Kedvezmények

Hírek, Információk

HATVANI HACS