Menu

TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége feladat,- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat listája:

  • a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény;
  • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény;
  • a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény;
  • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény;
  • Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ).

 

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírás: SZMSZ 5. melléklet

 

Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Adó ügyek
Anyakönyvi ügyek
Birtokvédelmi ügyek
Csapadékvíz ügyek
Építési ügyek
Igazgatási ügyek
Környezetvédelmi ügyek
Szociális Ügyek
Út ügyek

 

Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

Nyilvántartás szálláshelyekről

Nyilvántartás nem üzleti célú szálláshelyekről

Nyilvántartás a bejelentés köteles és működési engedély köteles kereskedelmi tevékenységekről

Nyilvántartás a bejelentés köteles és működési engedély köteles kereskedelmi tevékenységekről – Kerekharaszt

Hatvani telepekről vezetett nyilvántartás

Zenés táncos rendezvények nyilvántartása

 

Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

Hatvani Önkormányzati Értesítő

 

Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

A képviselő-testület döntései előkészítésének rendje: SZMSZ II-III. fejezet

A képviselő-testület döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja: az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 55/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelet szerint

A képviselő-testület döntéshozatalának eljárási szabályai: SZMSZ IV. fejezet

A képviselő-testület ülésének helye: Hatvani Polgármesteri Hivatal, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

A képviselő-testület megtartott üléseinek ideje: jegyzőkönyvek

A képviselő-testület tervezett üléseinek ideje: 2023. évi munkaterv

A képviselő-testület ülései látogathatóságának rendje: A képviselő-testület ülései nyilvánosak, kivéve a zárt ülés.

A képviselő-testület üléseinek napirendje: jegyzőkönyvek

A képviselő-testület döntéseinek felsorolása: jegyzőkönyvek

 

Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A képviselő-testület döntéseinek felsorolása: jegyzőkönyvek

 

Közzétételi egység: Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok.

 

Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatokat Hatvan város jegyzőjétől kell igényelni.

Zöldülő város

Kedvezmények

Hírek, Információk

HATVANI HACS