Menu

Pályázati felhívás

 

A nyílt pályázati eljárásként meghirdetett versenyeztetés meghirdetője:

Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; tel.: 542-300)

A versenyeztetés eljárási rendje: Pályázati eljárás

A pályázat tárgya: Mercedes-Benz Axor 1829 L-MUT típusú LSE-068 forgalmi rendszámú  csatornatisztító gépjármű értékesítése.

Az értékesítésre kínált gépjármű adatai, egyéb jellemzői:

A gépjármű tulajdonjoga kizárólagosan Hatvan Város Önkormányzatát illeti meg.

– rendszám: LSE-068

– gyártmány: Mercedes.Benz Axor 1829 L-MUT

– gyártási év: 2010.

– hajtóanyag: diesel

– teljesítmény: 210 KW

– saját tömeg: 12790 kg

– járműkategória: N3

 

A pályázati ajánlattétel feltételei:

Minimális vételár: bruttó 15.468.600,- Ft, azaz bruttó Tizenötmillió négyszázhatvannyolcezer hatszáz forint, mely értéket el nem érő vételár ajánlat esetén a gépjárművet elidegeníteni nem lehet.

Ajánlati biztosíték: a minimális bruttó vételár 10 %-a, ami 1.546.860,- Ft, azaz Egymillió ötszáznegyvenhatezer nyolcszázhatvan forint, mely az alábbi számlára fizetendő:

Hatvan Város Önkormányzata Költségvetési Elszámolási Számla (Kereskedelmi és Hitel bank Zrt.

10403538-49575051-56561001)

Az ajánlati biztosíték összege a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetén visszafizetésre kerül az elbírálást követő 30 napon belül.

Fizetési feltétel: szerződéskötéskor egy összegben.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatait (magánszemély: név, anyja neve, születési hely és idő, személyi szám, adóazonosító jele, lakcím; gazdasági társaság: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, cégjegyzésre jogosult személy neve) annak megjelölését, hogy a Mercedes-Benz Axor  1829 L-MUT gépkocsira vonatkozik a pályázat, a vételi ajánlatot, a vételár megfizetésére vonatkozó és más pályázati feltételek elfogadásáról szóló nyilatkozatot, az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást.

A pályázati ajánlatok beérkezésének határideje, helye, módja:  2019. szeptember 23. 12.00 óra

Helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Gazdálkodási Iroda Titkárság, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

Módja: A pályázati ajánlatokat zárt , címzés nélküli, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban „Mercedes-Benz Axor 1829 L-MUT” jeligével ellátva kell benyújtani.

Pályázati ajánlatok bontásának ideje, helye, elbírálása: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság soron következő ülésén, a bizottság által;  a  bontás helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Hatvan – tanácskozó terem.

A pályázati ajánlatok elbírálását követően a nyertes pályázó kiértesítésre kerül. Nyertes pályázó az, aki a jelen felhívásnak megfelelő tartalmú érvényes pályázatot benyújtók közül a legmagasabb vételárat ajánlja meg.

Szerződéskötés: Az adásvételi szerződés megkötését a nyertes pályázóval a döntésről való kiértesítéstől számított 30 napon belül kezdeményezi Hatvan Város Önkormányzata.

Ajánlati kötöttség: A pályázati ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott pályázati ajánlatok nem módosíthatóak, az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik. Az ajánlattevő az ajánlattételi határidőtől számított 90 napig kötött az ajánlatához, kivéve, ha a pályázat kiírója egyik ajánlattevővel sem kíván szerződést kötni.

 

Hatvan Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot arra, hogy a beérkezett pályázati ajánlatok elbírálását követően a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Pályázat kiírója javasolja: A későbbi esetleges viták elkerülése céljából a fentieken túl, a pályázó saját felelősségére és költségére szerezzen be minden olyan további kiegészítő információt a pályázat tárgyáról, amely a befektetési, vásárlási szándék körültekintő megalapozásához szükséges lehet.

További Információk:

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Gazdálkodási Iroda

Telefon: 37/542-361, Fax: 37/542-313, e-mail cím: koltsegvetes@hatvan.hu

Személyesen: ügyfélfogadási napokon Rékasi Éva osztályvezetőnél.

Zöldülő város

Kedvezmények

Hírek, Információk

HATVANI HACS