Menu

Az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény

(Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény)

a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szabályai szerint

pályázatot hirdet

Néprajzkutató

munkakör betöltésére

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű munkaviszony

 

A foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő, három hónap próbaidő kitöltésével

 

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3000 Hatvan, Kossuth tér 12.

 

A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok:

A néprajzi gyűjtemény kezelése, gyarapítása, a leltárkönyvi és a digitális nyilvántartás naprakész vezetése, terepmunka a Hatvani járásnak megfeleltethető gyűjtőkör falvaiban. Az Intézmény néprajzi anyagának feldolgozása tudományos előadások, publikációk formájában, konferenciákon, szakmai fórumokon való részvétel. Ismeretterjesztő prezentációk, tárlatvezetések tartása, a múzeumpedagógus munkájának segítése. Bekapcsolódás az Intézmény programjainak szervezésébe és kivitelezésébe, a kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

Megegyezés a Munka törvénykönyve alapján.

 

Pályázati feltételek:

– Szakirányú felsőfokú szakképzettség, MA, néprajz szak

– Büntetlen előélet

– Cselekvőképesség

– A MS Office-programok felhasználói szintű ismerete

 

Elvárt kompetenciák:

– Pontos, önálló munkavégzés,

– Jó szervező és kommunikációs készség,

– Megfelelő problémamegoldó képesség.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– Muzeális intézményben szerzett munkatapasztalat

– Bármely idegen nyelv ismerete, magabiztos használata

– Honlapkezelési tapasztalat, szociális média ismerete

– B-kategóriás jogosítvány

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– Részletes, fényképes szakmai önéletrajz, az elérhetőségek megjelölésével

– Az iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok bemutatása

– Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok megismeréséhez

– Nyilatkozat büntetlen előéletről (Erkölcsi bizonyítvány bemutatása nyertes pályázat esetén, alkalmazásba lépés előtt szükséges.)

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton, Kökény Ferenc igazgató részére: igazgato@hatvanymuzeum.net

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 26.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 30.

 

További információ:

A munkáltatóval kapcsolatos további információt a www.hatvanymuzeum.net weboldal nyújt, személyes érdeklődésre a +36-37-540-124-es telefonszámon van lehetőség.

Zöldülő város

Kedvezmények

Hírek, Információk

HATVANI HACS

Kalandbringa

Értékpapírszámla

Start-értékpapírszámla