Menu

Tájékoztató az NTAK rendszerről

A szálláshely-szolgáltató, a vendéglátó üzlet üzemeltetője, valamint a turisztikai attrakció üzemeltetője a tevékenysége megkezdésétől számított 5 napon belül a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban elektronikus úton köteles regisztrálni. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X.15.) Korm. rendelet értelmében a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban: NTAK) által e célra működtetett elektronikus felületén – az ntak.hu – kell a regisztrációt elvégezni. A regisztrációról minden információ megtalálható az info.ntak.hu oldalon.

Szálláshely-szolgáltató:

A jogszabályokból eredő kötelezettség alapján minden hazai szálláshely-szolgáltatónak minden egyes szálláshelyét regisztrálni kell az NTAK rendszerébe.  Ezt követően pedig az online szálláshelykezelő szoftvere segítségével naponta adatokat kell szolgáltatnia. Az NTAK adatszolgáltatás a szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának egyaránt jogszabályi követelménye. Az NTAK rendszerben történő rögzítés, illetve a rögzített adatokban történő változás átvezetése nem mentesíti a szálláshely-szolgáltató bejelentésére vonatkozó törvényi kötelezettsége alól, melyet a Polgármesteri Hivatal felé kell megtenni, kezdeményezni nyilvántartásba vételét.

Az NTAK-nak a szálláshely-szolgáltató által nyújtott statisztikai adataihoz a helyi önkormányzat is rendelkezik hozzáférési jogosultsággal. Az önkormányzati felhasználó jogosult az illetékességi területén működő szálláshely-szolgáltatók regisztrált adatainak megtekintésére, illetve ellenőrzésére.

Vendéglátó üzlet:

A jelenleg hatályos jogszabályok alapján minden, Magyarországon működő vendéglátó üzlet üzemeltetőjének – vagyis annak tulajdonosának vagy bérlőjének − regisztrálnia kell a vendéglátó üzletét az NTAK-ba. kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 4. mellékletében meghatározott vendéglátó üzlettípusoknak megfelelően szükséges a regisztrációt elvégezni. Adatot azonban csak azok a vendéglátó üzletek küldenek az NTAK-ba, amelyek a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet alapján online pénztárgép használatára köteles ( 56.1 és 56.3 szerinti TEAOR ,kivéve a mozgó szolgáltatásnyújtást) és az előző lezárt üzleti évben a  nettó árbevétel a 12 millió forintot meghaladta.

A munkahelyi/közétkeztetés, a rendezvényi étkeztetés, és a mozgó vendéglátóhely besorolással rendelkező üzletek esetében a regisztráció kötelező de nem szolgáltatnak adatokat

A vendéglátó üzlet NTAK-regisztrációját, valamint a rendszeres és megfelelő adatszolgáltatást a NTAK felé kereskedelmi hatósági jogkörében eljárva, a vendéglátó üzlet címe szerint területileg illetékes jegyző ellenőrzi.

Turisztikai attrakció:

A turisztikai attrakció üzemeltetője az NTAK rendszerben köteles regisztrálni, adatok szolgáltatására és továbbítására akkor köteles, ha az előző lezárt üzleti évben a turisztikai attrakció szolgáltatásaihoz kapcsolódó jegyértékesítéséből származó nettó árbevétele meghaladta a 12 millió forintot.

Jogszabályok:

A NTAK regisztrációval és adatszolgáltatással kapcsolatban felmerülő kérdések esetén közvetlenül a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt -hez kell fordulni, elérhetőség: https://mtu.gov.hu

Kereskedelmi tevékenység, szálláshely-szolgáltatási tevékenység végzésének bejelentését, nyilvántartásba vételének kezdeményezését tekintve illetve az ezzel kapcsolatos kérdésekkel a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájához kell fordulni. Ügymenet leírás, nyomtatványok:

https://hatvan.hu/ugyintezes/ugyleirasok_nyomtatvanyok/igazgatasi-ugyek/

Hatvan, 2024. 02. 13. (Hatósági Iroda, hatosagi@hatvan.hu)

Zöldülő város

Kedvezmények

Hírek, Információk

HATVANI HACS